Rikkumised ja karistused

Rikkumised ja karistused

Rikkumised ja karistused

Rikkumised ja karistused

Tõsiste rikkumiste korral kohaldatav ELi punktisüsteem

Selleks et tagada kalanduseeskirjade ühesugune kohaldamine kõigis liikmesriikides ning selleks, et ühtlustada rikkumiste karistamist, on EL koostanud nimekirja ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsistest rikkumistest. ELi liikmesriigid peavad oma õigusaktidega kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad meetmed ning tagama eeskirjade järgimise.

Alates 1. jaanuarist 2012 pidid liikmesriigid kasutusele võtma tõsiseid rikkumisi kajastava punktisüsteemi. Kava kohaselt riiklikud ametiasutused:

  • hindavad väidetavaid rikkumisi, millega on seotud nende lipu all sõitvad alused, kasutades selleks standardseid ELi määratlusi;
  • määravad tõsiste rikkumistega seotud alustele kindla arvu karistuspunkte (mis registreeritakse kalandusalaste õigusrikkumiste riiklikus registris);
  • peatavad aluse püügiloa 2, 4, 8 või 12 kuuks, kui kolme aasta jooksul koguneb sellele teatav punktisumma.

Punktid seotakse alusele antud kalapüügiloaga ning need jäävad alusega seotuks ka siis, kui see müüakse uuele omanikule.

Punktisüsteemi käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad on koostatud ELi tasandil, tihedas koostöös ELi liikmesriikide valitsustega.

ELi liikmesriigid peavad punktisüsteemi kehtestama ka kalalaevade kaptenite suhtes.

Punktisüsteemiga ei viida sisse uusi karistusi ning see ei sega selle riikliku kohtuniku kaalutlusõigust, kes hindab juhtumiga seotud fakte ja vastava käitumise tõsidust.

Ametlikud dokumendid

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006