Overtrædelser og sanktioner

Overtrædelser og sanktioner

Overtrædelser og sanktioner

Overtrædelser og sanktioner

EU's pointsystem for alvorlige overtrædelser af fiskerireglerne

For at sikre, at fiskerireglerne anvendes ensartet i alle medlemslande, og for at harmonisere den måde, overtrædelser straffes på, har EU udarbejdet en liste over alvorlige overtrædelser af reglerne for den fælles fiskeripolitik. EU-landene skal indføre effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner i deres lovgivning og sikre, at reglerne overholdes.

Senest 1. januar 2012 skulle EU-landene have indført et pointsystem for alvorlige overtrædelser. Som led i ordningen skal de nationale myndigheder:

  • vurdere påstande om overtrædelser foretaget af fartøjer, der sejler under landets flag, med brug af EU's standarddefinitioner
  • pålægge fartøjer, der har deltaget i alvorlige overtrædelser et på forhånd fastsat antal strafpoint (pointene registreres i det nationale register for fiskeriovertrædelser)
  • suspendere fartøjets licens i 2, 4, 8 eller 12 måneder, når et på forhånd fastsat antal point pålægges i løbet af tre år.

Pointene pålægges fartøjets licens og følger fartøjet, selv når det sælges til en ny ejer.

Detaljerede regler for pointsystemet er udarbejdet på EU-plan i tæt samarbejde med regeringerne.

EU-landene indfører et lignende pointsystem for førere af fiskerfartøjer.

Pointsystemet indfører ikke nye sanktioner og berører ikke de nationale domstoles skønsbeføjelser ved vurderingen af sagens faktiske omstændigheder og den pågældende adfærds grovhed.

Officielle dokumenter

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006