Utsedda hamnar

Utsedda hamnar

Utsedda hamnar

Utsedda hamnar

EU:s system för fiskerikontroll
Fiskefartyg landar sill i Lofoten i Norge. © Richard Thomasson, European Commission

Sillfiskefartyg i Lofoten, Norge. © Richard Thomasson, European Commission

För vissa arter och fiskezoner har EU begränsat antalet hamnar där fiskarna kan landa känsliga arter eller stora mängder fisk. Syftet är att underlätta kontrollerna av fångsterna.

Både EU-länderna och länder utanför EU har därför utsett vissa hamnar som måste användas för att landa fångster av känsliga arter och stora fångster. Volymgränserna och listan med utsedda hamnar kan variera beroende på vilken typ av fiske det gäller.

Följande listor bygger på uppgifter från de berörda länderna som var aktuella när listorna offentliggjordes. Aktörerna bör i tveksamma fall dubbelkolla listorna med de nationella myndigheterna.

Det finns andra förteckningar över utsedda hamnar för annat fiske, som i dag inte offentliggörs på kommissionens webbplats. De uppgifterna kan fås direkt från den nationella myndigheten i fråga.