Določena pristanišča

Določena pristanišča

Določena pristanišča

Določena pristanišča

Sistem EU za nadzor ribištva
Iztovarjanje ulova atlantskega sleda ob norveški obali.© Richard Thomasson, Evropska komisija

Skupna ribiška politika je v nekaterih ribolovnih območjih za določene vrste rib omejila število pristanišč, v katerih lahko izvajalci ribolova iztovorijo najbolj občutljive vrste in večje količine rib. S tem želi EU lažje nadzirati ribolov najbolj občutljivih vrst in iztovarjanje večjih količin rib.

Države članice in tretje države so zato sestavile seznam „določenih pristanišč“, v katerih so dovoljena iztovarjanja najbolj občutljivih vrst in večjih količin rib. Količine rib in seznam določenih pristanišč se lahko spreminjajo glede na vrsto ribolova.

Pri oblikovanju seznamov uporabimo informacije, ki so nam jih poslale zadevne države in ki so veljale v času objave. Izvajalci ribolova naj skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi še enkrat preverijo točnost seznamov.

Obstajajo še seznami določenih pristanišč za druge vrste ribolova, denimo polenovko in osliča, vendar jih Evropska komisija na svojih spletnih straneh še ni objavila. Dobite jih lahko neposredno pri pristojnih nacionalnih organih.