Wyznaczone porty

Wyznaczone porty

Wyznaczone porty

Wyznaczone porty

Unijny system kontroli rybołówstwa
Statek rybacki wyładowujący śledzie w Lofoten, w Norwegii.© Richard Thomasson, Komisja Europejska

W przypadku niektórych gatunków i stref połowowych przepisy WPRyb ograniczają liczbę portów, w których można dokonywać wyładunku gatunków o specjalnym znaczeniu lub znacznych ilości ryb. Ograniczenia te mają ułatwić kontrolę połowów gatunków o specjalnym znaczeniu oraz połowów znacznych ilości ryb.

Państwa członkowskie określiły we współpracy z państwami trzecimi wykaz tzw. wyznaczonych portów, poza którymi wyładowywanie gatunków o specjalnym znaczeniu i znacznych ilości ryb jest zabronione.. Ograniczenia wielkości połowów, a także wykaz wyznaczonych portów mogą różnić się w zależności od obszaru połowów i gatunku.

Poniższe wykazy opierają się na otrzymanych od zainteresowanych krajów informacjach, jakie były dostępne w momencie publikacji. W razie wątpliwości aktualność poniższych danych można zweryfikować, kontaktując się z właściwymi władzami krajowymi.

Nie wszystkie wykazy wyznaczonych portów są obecnie dostępne na stronach Komisji, nie opublikowano na nich wykazów dotyczących np. połowów dorsza czy morszczuka. Aby je uzyskać, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwymi władzami danego kraju.