Aangewezen havens

Aangewezen havens

Aangewezen havens

Aangewezen havens

Het EU-systeem voor visserijcontroles
Vissersvaartuig dat haring aan land brengt in Lofoten, Noorwegen. © Richard Thomasson, European Commission

Volgens de GVB-regels mogen vissers grote hoeveelheden vis van bepaalde soorten en uit bepaalde gebieden maar in een beperkt aantal havens aanlanden. Dit moet de controle van grote aanlandingen makkelijker en efficiënter maken.

Landen in de EU en daarbuiten moesten hiervoor havens selecteren, de zogenoemde "aangewezen havens". Vissers die kleinere hoeveelheden aan land willen brengen, kunnen meestal ook in andere havens terecht. De maximale hoeveelheden en de aangewezen havens kunnen variëren per visserijtak.

Onderstaande lijsten zijn gebaseerd op gegevens uit de betrokken landen. Het is niet uitgesloten dat de situatie sinds de datum van publicatie is gewijzigd. In geval van twijfel is het raadzaam om met de nationale autoriteiten contact op te nemen.

Er bestaan nog andere lijsten met "aangewezen havens", bijvoorbeeld voor kabeljauw en heek, die momenteel nog niet op de website van de Commissie worden gepubliceerd. Zij kunnen rechtstreeks bij de betrokken nationale autoriteiten worden verkregen.