Portijiet nominati

Portijiet nominati

Portijiet nominati

Portijiet nominati

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd
Bastiment tas-sajd iħott l-aringi f'Lofoten, in-Norveġja.© Richard Thomasson, Kummissjoni Ewropea

Fil-każ ta' ċerti speċijiet u ċerti żoni tas-sajd, ir-regoli tal-PKS jillimitaw l-għadd ta' portijiet fejn l-operaturi jistgħu jħottu speċijiet sensittivi jew volumi kbar ta' ħut. L-għan hu li jiġi ffaċilitat il-kontroll tal-qabdiet ta' dawn l-ispeċijiet sensittivi u l-ħatt l-art ta' volumi kbar b'mod preċiż.

Għalhekk l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi identifikaw l-hekk imsejħa "portijiet nominati", li huma obbligatorji għal dan il-ħatt l-art tal-ispeċijiet sensittivi u għal volumi kbar.  Il-limitu fuq il-volum, u l-lista tal-portijiet nominati, jistgħu jvarjaw skont is-sajd.

Dawn il-listi huma bbażati fuq informazzjoni mibgħuta mill-pajjiżi kkonċernati, li kienet valida fiż-żmien tal-pubblikazzjoni. Nagħtu parir li l-operaturi jivverifikaw il-listi mal-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati f'każ ta' dubju.

Jeżistu listi oħrajn ta' portijiet nominati għal sajd ieħor, li mhumiex ippubblikati fuq is-sit web tal-Kummissjoni. Dawn jistgħu jinkisbu mill-awtorità nazzjonali kkonċernata.