Paskirtieji uostai

Paskirtieji uostai

Paskirtieji uostai

Paskirtieji uostai

ES žuvininkystės kontrolės sistema
Žvejybos laivas, iškraunantis silkes Lofotene, Norvegijoje © Richard Thomasson, Europos Komisija

Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklėmis ribojamas skaičius uostų, kuriuose žvejybos veiklos vykdytojai gali iškrauti tam tikruose žvejybos rajonuose sugautas tam tikrų nykstančių rūšių žuvis ar didelį žuvų kiekį. Taip daroma tam, kad būtų lengviau tinkamai kontroliuoti tokių nykstančių rūšių žuvų sugavimą ir didelių žuvų kiekių iškrovimą.

Todėl valstybės narės ir trečiosios šalys nustatė vadinamuosius paskirtuosius uostus. Nykstančių rūšių žuvis ir didelį žuvų kiekį iškrauti galima tik juose. Leistinas kiekis ir paskirtųjų uostų sąrašas gali skirtis, priklausomai nuo žvejybos vietos ir pobūdžio.

Toliau pateikiami sąrašai sudaryti remiantis informacija, gauta iš susijusių šalių. Ši informacija buvo teisinga jos paskelbimo metu. Žvejybos veiklos vykdytojams rekomenduojama, iškilus abejonei, dar kartą pasitikrinti sąrašus su nacionalinėmis institucijomis.

Paskirtųjų uostų, į kuriuos privaloma vežti kitas žuvis (pvz., menkes ir jūrines lydekas), sąrašai yra kiti. Šiuo metu jie Europos Komisijos svetainėje neskelbiami. Juos galima gauti tiesiogiai iš atitinkamos nacionalinės institucijos.