Kindlaksmääratud sadamad

Kindlaksmääratud sadamad

Kindlaksmääratud sadamad

Kindlaksmääratud sadamad

ELi kalanduskontrolli süsteem
Kalalaev lossib heeringat Norras Lofotenis.© Richard Thomasson, Euroopa Komisjon

Teatavate liikide ja kalastuspiirkondade puhul määratakse ühise kalanduspoliitika eeskirjadega kindlaks sadamad, kus alused saavad lossida ohustatud liike või suuri püügikoguseid. Eesmärgiks on lihtsustada nõuetekohast kontrolli ohustatud liikide ja suurte püügikoguste üle.

Liikmesriigid ja kolmandad riigid on määranud kindlaks asjaomased sadamad, mida tuleb kohustuslikus korras kasutada ohustatud liikide ja suurte püügikoguste lossimiseks. Püügikogused ja kindlaksmääratud sadamate nimekiri võivad vastavalt kalavarudele muutuda.

Järgmised nimekirjad tuginevad teabel, mis on saadud asjaomastelt riikidelt ning mis kehtis avaldamise ajal. Kalandusettevõtjatel soovitatakse kahtluse korral nimekirju vastava riigi ametnikega kontrollida.

On ka muid kindlaksmääratud sadamate nimekirju, näiteks tursa ja merluusi püügi puhul, mida komisjoni veebisaidil ei kajastata. Neid nimekirju saab vahetult asjaomase riigi ametnikelt.