Udpegede havne

Udpegede havne

Udpegede havne

Udpegede havne

EU's fiskerikontrolsystem
Fiskerfartøj, der lander sild i Lofoten, Norge. © Richard Thomasson, European Commission

EU-reglerne begrænser antallet af havne, hvor fiskerne kan lande følsomme arter eller store mængder fisk af bestemte arter eller fra bestemte områder. Målet er at lette kontrollen med fangster af sådanne følsomme arter og store landinger og at gøre den mere effektiv.

EU-landene har derfor sammen med lande uden for EU udpeget en række havne, som skal anvendes til  landinger af følsomme arter og større landinger. Mængdegrænserne og listen over udpegede havne kan variere afhængigt af, hvad der fiskes efter.

Listerne nedenfor er baseret på oplysninger fra de berørte lande, der gjaldt på tidspunktet for offentliggørelsen. I tvivlstilfælde bedes fiskerne dobbelttjekke listerne med de nationale myndigheder.

Der findes andre lister over havne, der er udpeget til andre fiskerier såsom torsk og kulmule, som endnu ikke er offentliggjort på Kommissionens websted. Disse lister kan fås ved direkte henvendelse til den pågældende nationale myndighed.