Určené přístavy

Určené přístavy

Určené přístavy

Určené přístavy

Systém kontroly rybolovu EU
Vykládka úlovku sleďů z plavidla (souostroví Lofoty, Norsko) © Richard Thomasson, Evropská komise

V případě některých druhů ryb a dalších mořských živočichů a v případě některých rybolovných oblastí omezují pravidla SRP počet přístavů, kde mohou provozovatelé plavidel vyložit velké úlovky nebo úlovky, které obsahují citlivé druhy. Cílem je tyto úlovky lépe a snáze kontrolovat.

Členské státy a třetí země proto vybraly přístavy, kde se budou velké úlovky a úlovky citlivých druhů vykládat. Tyto přístavy se nazývají „určené přístavy“. Podle oblastí rybolovu se mohou konkrétní povolené objemy úlovků a seznamy určených přístavů lišit.

Uvedené seznamy určených přístavů vycházejí z informací od příslušných členských států (platných v době jejich zveřejnění). V případě nejasností by si provozovatelé plavidel měli seznamy určených přístavů ověřit u příslušných vnitrostátních orgánů.

Na stránkách Komise zatím nezveřejňujeme další seznamy určených přístavů pro další oblasti rybolovu (například lov tresek nebo štikozubce). Lze je získat přímo od příslušných vnitrostátních orgánů.