Определени пристанища

Определени пристанища

Определени пристанища

Определени пристанища

Система на ЕС за контрол на рибарството
Разтоварване на риболовен кораб в Лофотен, Норвегия © Richard Thomasson, Европейска комисия

За определени видове риба и определени риболовни зони в правилата на ОПОР е предвидено ограничение на броя на пристанищата, където могат да се разтоварват чувствителни видове или големи количества риба. Целта е да се улесни прецизният контрол на улова на подобни видове и разтоварванията на суша на големи количества риба.

По тази причина държавите-членки и трети страни са посочили т.нар. „определени пристанища“, чието използване е задължително в тези случаи. Количествените ограничения и списъкът с определени пристанища могат да се различават в зависимост от риболовната дейност.

Списъците по-долу се основават на информация, получена от съответните страни, която е била валидна към момента на публикуване. В случай на съмнение е препоръчително да се обърнете към съответните национални органи.

Съществуват и други списъци на определени пристанища за други видове риболовна дейност, например улов на треска и мерлуза, които засега не се публикуват на уебсайта на Комисията. Те могат да бъдат получени директно от съответния национален орган.