Akvakultura

Akvakultura

Akvakultura

Akvakultura

Gojenje rib, lupinarjev in vodnih rastlin je med najhitreje rastočimi živilskimi panogami na svetu in že zagotavlja približno polovico vseh rib za prehrano ljudi.

V Evropi znaša delež akvakulture v proizvodnji rib približno 20 % in zaposluje približno 85 000 ljudi. V panogi večinoma poslujejo mala in srednje velika podjetja ter mikropodjetja na obalnih in podeželskih območjih. Akvakultura v EU je cenjena zaradi svoje kakovosti, trajnosti in standardov varstva potrošnikov.

EU na splošno ni veliko spreminjala obsega proizvodnje od leta 2000, medtem ko je obseg svetovne proizvodnje naraščal za skoraj 7 % na leto.

Komisija želi z reformo skupne ribiške politike spodbuditi akvakulturo. Leta 2013 je objavila strateške smernice o skupnih prednostnih nalogah in splošnih ciljih na ravni EU. Po posvetovanju z vsemi deležniki je opredelila štiri prednostna področja:

  • zmanjšanje upravnih obremenitev
  • izboljšanje dostopa do prostora za izvajanje akvakulture
  • povečanje konkurenčnosti
  • izkoriščanje konkurenčne prednosti zaradi visoke kakovosti zdravstvenih in okoljskih standardov.

Smernice so temelj za sodelovanje Komisije in držav članic EU pri krepitvi proizvodnje in konkurenčnosti te panoge. Države EU bodo pripravile večletne načrte za spodbujanje akvakulture. Komisija pomaga pri ugotavljanju ozkih grl in spodbuja sodelovanje, usklajevanje in izmenjavo najboljših praks med državami EU.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Uradni dokumenti

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Dodatno gradivo