Aquacultuur

Aquacultuur

Aquacultuur

Aquacultuur

Het kweken van vis, schaal- en schelpdieren en waterplanten is een van de snelst groeiende levensmiddelensectoren: de helft van de vis die wereldwijd wordt gegeten, is al afkomstig van aquacultuur.

In Europa is aquacultuur goed voor ongeveer 20% van de productie van vis, schaal- en schelpdieren en zo'n 85 000 banen. De sector bestaat hoofdzakelijk uit micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in kust- en plattelandsgebieden. De Europese aquacultuur staat bekend om haar hoge kwaliteit, duurzaamheid en normen voor consumentenbescherming.

De opbrengst van de EU-aquacultuur is sinds 2000 min of meer gelijk gebleven, terwijl de wereldwijde opbrengst met bijna 7% per jaar gegroeid is.

De Commissie gaat de aquacultuursector stimuleren door een hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en heeft in 2013 strategische richtsnoeren gepubliceerd met gemeenschappelijke prioriteiten en algemene doelstellingen op EU-niveau. In overleg met alle betrokken partijen zijn vier prioriteiten vastgesteld:

  • administratieve lasten verlichten
  • betere toegang geven tot ruimte en water
  • concurrentievermogen stimuleren
  • concurrentievoordelen door hoge kwaliteit en gezondheids- en milieunormen beter benutten

Aan de hand van de richtsnoeren werken de Commissie en de EU-landen samen om de productie en het concurrentievermogen van de sector op te krikken. De EU-landen is gevraagd meerjarenplannen voor het stimuleren van de aquacultuur op te stellen. De Commissie helpt door knelpunten in kaart te brengen en bevordert ook de samenwerking, coördinatie en uitwisseling van goede werkwijzen tussen de EU-landen.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

 

Events

Reports

     

Officiële documenten

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Meer informatie