Sajd

Akkwakultura

Akkwakultura

Akkwakultura

It-trobbija tal-ħut, il-molluski u l-pjanti tal-baħar hi waħda mis-setturi tal-ikel li qed jikber malajr u diġà jipprovdi lill-pjaneta b’madwar nofs il-ħut kollu li nieklu.

Fl-Ewropa, l-akkwakultura tirrappreżenta kważi 20% tal-produzzjoni tal-ħut, u timpjega direttament madwar 85,000 persuna. Is-settur hu prinċipalment magħmul minn SMEs jew mikrointrapriżi fiż-żoni kostali u rurali. L-akkwakultura tal-UE hi magħrufa għall-kwalità għolja, is-sostenibbiltà u l-istandards tal-protezzjoni tal-konsumatur.

Il-produzzjoni globali tal-UE baqgħet bejn wieħed u ieħor kostanti fil-volum mis-sena 2000 filwaqt li l-produzzjoni globali, fl-istess waqt, kibret b’rata ta’ kważi 7% kull sena.

Il-Kummissjoni beħsiebha tagħti spinta lis-settur tal-akkwakultura permezz tar-Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, u fl-2013 ippubblikat Linji Gwida Strateġiċi li jippreżentaw prijoritajiet komuni u għanijiet ġenerali fil-livell tal-UE. Kienu identifikati erba’ oqsma ta’ prijorità f’konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha:

  • it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi
  • it-titjib tal-aċċess għall-ispazju u l-ilma
  • iż-żieda fil-kompetittività
  • l-isfruttar minn vantaġġi kompetittivi minħabba kwalità għolja, u standards relatati mas-saħħa u l-ambjent.

Abbażi tal-linji gwida, il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE qed jikkollaboraw biex jgħinu jkabbru l-produzzjoni u l-kompetittività tas-settur. Il-pajjiżi tal-UE ġew mitluba jistabbilixxu pjanijiet multiannwali li jippromwovu l-akkwakultura. Il-Kummissjoni qed tgħin fl-identifikazzjoni tal-ostakli iżda wkoll qed tiffaċilita l-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-pajjiżi tal-UE.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

 

Events

Reports

     

Dokumenti uffiċjali

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Aktar informazzjoni