Sajd

Akkwakultura

Akkwakultura

Akkwakultura

It-trobbija tal-ħut, il-molluski u l-pjanti tal-baħar hi waħda mis-setturi tal-ikel li qed jikber malajr u diġà jipprovdi lill-pjaneta b’madwar nofs il-ħut kollu li nieklu.

Fl-Ewropa, l-akkwakultura tirrappreżenta kważi 20% tal-produzzjoni tal-ħut, u timpjega direttament madwar 85,000 persuna. Is-settur hu prinċipalment magħmul minn SMEs jew mikrointrapriżi fiż-żoni kostali u rurali. L-akkwakultura tal-UE hi magħrufa għall-kwalità għolja, is-sostenibbiltà u l-istandards tal-protezzjoni tal-konsumatur.

Il-produzzjoni globali tal-UE baqgħet bejn wieħed u ieħor kostanti fil-volum mis-sena 2000 filwaqt li l-produzzjoni globali, fl-istess waqt, kibret b’rata ta’ kważi 7% kull sena.

Il-Kummissjoni beħsiebha tagħti spinta lis-settur tal-akkwakultura permezz tar-Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, u fl-2013 ippubblikat Linji Gwida Strateġiċi li jippreżentaw prijoritajiet komuni u għanijiet ġenerali fil-livell tal-UE. Kienu identifikati erba’ oqsma ta’ prijorità f’konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha:

  • it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi
  • it-titjib tal-aċċess għall-ispazju u l-ilma
  • iż-żieda fil-kompetittività
  • l-isfruttar minn vantaġġi kompetittivi minħabba kwalità għolja, u standards relatati mas-saħħa u l-ambjent.

Abbażi tal-linji gwida, il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE qed jikkollaboraw biex jgħinu jkabbru l-produzzjoni u l-kompetittività tas-settur. Il-pajjiżi tal-UE ġew mitluba jistabbilixxu pjanijiet multiannwali li jippromwovu l-akkwakultura. Il-Kummissjoni qed tgħin fl-identifikazzjoni tal-ostakli iżda wkoll qed tiffaċilita l-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-pajjiżi tal-UE.

L-aħħar infograff dwar l-Akkwakultura fl-UE li janalizza kemm il-prijoritajiet ewlenin tal-iżvilupp tal-akkwakultura bejn l-Istati Membri kif ukoll l-azzjonijiet ippjanati mill-Istati Membri.

Avvenimenti

Dokumenti uffiċjali

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Aktar informazzjoni