Žuvininkystė

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultūra

Pelekinių žuvų, vėžiagyvių ir vandens augalų auginimas yra vienas iš sparčiausiai besiplečiančių maisto gamybos sektorių pasaulyje – jis jau tiekia apie pusę visų maistui suvartojamų žuvų.

Europos akvakultūros sektorius tiekia apie 20 % žuvų produkcijos, jame dirba apie 85 000 žmonių. Pagrindiniai jo atstovai yra MVĮ ir labai mažos įmonės, veikiančios pakrančių ir kaimo vietovėse. Šis sektorius garsėja aukšta gaminių kokybe, tvarumu ir vartotojų apsaugos standartais.

ES produkcijos apimtis nuo 2000 m. buvo daugmaž stabili, o visame pasaulyje tuo pačiu laikotarpiu ji augo beveik 7 % per metus.

Komisija ketina skatinti akvakultūros sektoriaus plėtrą vykdydama Bendros žuvininkystės politikos reformą ir 2013 m. paskelbė strategines gaires, kuriose pateikė ES lygmens bendrus prioritetus ir tikslus. Per konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis nustatytos keturios prioritetinės sritys:

  • administracinės naštos mažinimas,
  • prieigos prie sausumos ir vandens teritorijų galimybių gerinimas,
  • konkurencingumo didinimas,
  • konkurencinių pranašumų dėl aukštų kokybės, sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų išnaudojimas.

Vadovaudamosi šiomis gairėmis Komisija ir ES šalys bendradarbiauja, kad padėtų didinti sektoriaus gamybą ir konkurencingumą. ES šalys buvo paragintos parengti daugiamečius akvakultūros sektoriaus plėtros skatinimo planus. Komisija padeda nustatyti kliūtis, palengvina bendradarbiavimą, koordinavimą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais tarp ES šalių.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

 

Events

Reports

     

Oficialūs dokumentai

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Daugiau informacijos