Akvakultúra

Akvakultúra

Akvakultúra

Akvakultúra

A halak és mészhéjú állatok tenyésztése, valamint a vízi növények termesztése, azaz egy szóval az akvakultúra-ágazat a világ egyik leggyorsabban növekvő élelmiszer-ágazata: a világ lakossága által elfogyasztott halak körülbelül fele már napjainkban is ilyen tenyészetekből származik.

Az európai haltermelésnek hozzávetőleg 20%-át teszi ki az akvakultúra-rendszerekben végzett haltenyésztés. Az uniós akvakultúra-ágazat kb. 85 000 embert foglalkoztat közvetlenül. Az ágazatot főként part menti és vidéki területeken működő kis- és középvállalkozások, illetve mikrovállalkozások alkotják. Az uniós akvakultúra-szektor híres arról, hogy tevékenységét magas színvonalon, fenntartható módon és szigorú fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

2000 óta az ágazat uniós összteljesítménye – mennyiségi szempontból – többé-kevésbé változatlan, a globális termelés ugyanakkor 7%-kal növekszik évről évre.

A Bizottság lendületet kíván adni az akvakultúra-ágazat bővülésének. Ezt a célt szolgálja a közös halászati politika reformja, és ezt a törekvést segítik azok a 2013-ban közzétett stratégiai iránymutatások is, amelyek a közös prioritásokat és az uniós szintű általános célkitűzéseket ismertetik. Az érdekelt felekkel lefolytatott konzultáció eredményére támaszkodva a Bizottság az alábbi négy cél elérését határozta meg prioritásként:

  • az adminisztratív terhek csökkentése,
  • a haltenyésztők területtel és vízzel kapcsolatos szükségleteinek hatékonyabb kielégítése,
  • a versenyképesség javítása,
  • a szigorú minőségvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi normák által biztosított versenyelőny kiaknázása.

Az iránymutatások alapján a Bizottság és az uniós országok közös erővel törekednek arra, hogy elősegítsék az ágazat termelékenységének és versenyképességének növekedését. A Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki többéves terveket az akvakultúra előmozdítása érdekében. A Bizottság segít a szűk keresztmetszetek azonosításában, ugyanakkor az uniós országok közötti együttműködést, koordinációt és a bevált módszerek átadását-átvételét is megkönnyíti.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Hivatalos dokumentumok

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

További információk