Halászat

Akvakultúra

Akvakultúra

Akvakultúra

A halak és mészhéjú állatok tenyésztése, valamint a vízi növények termesztése, azaz egy szóval az akvakultúra-ágazat a világ egyik leggyorsabban növekvő élelmiszer-ágazata: a világ lakossága által elfogyasztott halak körülbelül fele már napjainkban is ilyen tenyészetekből származik.

Az európai haltermelésnek hozzávetőleg 20%-át teszi ki az akvakultúra-rendszerekben végzett haltenyésztés. Az uniós akvakultúra-ágazat kb. 85 000 embert foglalkoztat közvetlenül. Az ágazatot főként part menti és vidéki területeken működő kis- és középvállalkozások, illetve mikrovállalkozások alkotják. Az uniós akvakultúra-szektor híres arról, hogy tevékenységét magas színvonalon, fenntartható módon és szigorú fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

2000 óta az ágazat uniós összteljesítménye – mennyiségi szempontból – többé-kevésbé változatlan, a globális termelés ugyanakkor 7%-kal növekszik évről évre.

A Bizottság lendületet kíván adni az akvakultúra-ágazat bővülésének. Ezt a célt szolgálja a közös halászati politika reformja, és ezt a törekvést segítik azok a 2013-ban közzétett stratégiai iránymutatások is, amelyek a közös prioritásokat és az uniós szintű általános célkitűzéseket ismertetik. Az érdekelt felekkel lefolytatott konzultáció eredményére támaszkodva a Bizottság az alábbi négy cél elérését határozta meg prioritásként:

  • az adminisztratív terhek csökkentése,
  • a haltenyésztők területtel és vízzel kapcsolatos szükségleteinek hatékonyabb kielégítése,
  • a versenyképesség javítása,
  • a szigorú minőségvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi normák által biztosított versenyelőny kiaknázása.

Az iránymutatások alapján a Bizottság és az uniós országok közös erővel törekednek arra, hogy elősegítsék az ágazat termelékenységének és versenyképességének növekedését. A Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki többéves terveket az akvakultúra előmozdítása érdekében. A Bizottság segít a szűk keresztmetszetek azonosításában, ugyanakkor az uniós országok közötti együttműködést, koordinációt és a bevált módszerek átadását-átvételét is megkönnyíti.

Az uniós akvakultúra témájában közzétett legfrissebb infografika elemzi a tagállami akvakultúra-fejlesztési politikák legfőbb prioritásait és a tervezett nemzeti intézkedéseket.

Események

Hivatalos dokumentumok

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

További információk