Vesiviljely

Vesiviljely

Vesiviljely

Vesiviljely

Vesiviljely eli kalojen, äyriäisten ja vesikasvien kasvatus on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarvikkeiden tuotantoaloista. Kalanviljely tuottaa jo noin puolet ihmisravinnoksi käytettävistä kaloista.

Vesiviljely tuottaa Euroopassa lähes 20 % kalastustuotteista, ja se työllistää suoraan noin 85 000 ihmistä. Ala koostuu pääasiassa rannikko- ja maaseutualueilla toimivista pk- ja mikroyrityksistä. EU:n vesiviljely on tunnettu korkeasta laadusta ja tiukkojen ympäristö- ja kuluttajansuojavaatimusten noudattamisesta.

EU:n tuotanto on pysynyt vuodesta 2000 lähtien suunnilleen samana, kun taas muualla maailmassa vesiviljelytuotanto on kasvanut vuosittain lähes 7 %.

Komissio aikoo vauhdittaa vesiviljelyalan kasvua osana yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Se julkaisi vuonna 2013 strategiset suuntaviivat , joissa esitetään EU-tason yhteiset tavoitteet. Alan toimijoiden kanssa on määritetty neljä ensisijaista toimintalinjaa:

  • hallinnollisen rasituksen keventäminen
  • maa- ja vesialueiden hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen
  • kilpailukyvyn parantaminen
  • tuotteiden korkeaan laatuun, eläinten terveyteen ja tiukkoihin ympäristövaatimuksiin liittyvien kilpailuetujen hyödyntäminen.

Komissio ja EU-maat tekevät suuntaviivojen pohjalta yhteistyötä, jolla pyritään lisäämään alan tuotantoa ja kilpailukykyä. Kunkin EU-maan on myös määrä laatia monivuotinen suunnitelma vesiviljelyalan edistämiseksi. Komissio auttaa pullonkaulojen tunnistamisessa sekä toimien koordinoinnissa ja parhaiden käytäntöjen vaihdossa EU-maiden välillä. Se myös tukee EU-maiden välistä yhteistyötä.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Viralliset asiakirjat

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Lisätietoja