Akvakultura

Akvakultura

Akvakultura

Akvakultura

Chov ryb, měkkýšů, korýšů a vodních rostlin je jedním z nejrychleji rostoucích světových odvětí produkce potravin. Už dnes poskytuje asi polovinu veškeré rybí produkce, která se celosvětově zkonzumuje.

V Evropě pochází z akvakultury téměř 20 % produkce ryb a v tomto odvětví je přímo zaměstnáno asi 85 000 lidí. Odvětví tvoří hlavně malé a střední podniky a mikropodniky v pobřežních a venkovských oblastech. Akvakultura EU je známa svou vysokou kvalitou, vysokou mírou udržitelnosti a přísnými normami pro ochranu spotřebitele.

Objem produkce EU zůstává od roku 2000 víceméně konstantní, zatímco globální produkce roste ve stejném období téměř o 7 % ročně.

Komise proto hodlá oživit odvětví akvakultury prostřednictvím reformy společné rybářské politiky. V roce 2013 zveřejnila strategické pokyny , v nichž představuje společné priority a obecné cíle na úrovni EU. V konzultaci se zainteresovanými stranami byly identifikovány čtyři prioritní oblasti:

  • snižování administrativní zátěže
  • lepší dostupnost potřebných prostor a vodních zdrojů
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • využití konkurenčních výhod vyplývajících z vysoké jakosti produktů a norem na ochranu zdraví a životního prostředí.

Komise a členské státy EU na základě těchto pokynů spolupracují na zvýšení produkce a konkurenceschopnosti odvětví. Státy Unie byly vyzvány, aby na podporu akvakultury vypracovaly víceleté plány. Komise pomáhá zjistit, kde se nacházejí problémové pasáže, a usnadňuje spolupráci, koordinaci a výměnu osvědčených postupů mezi zeměmi EU.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Úřední dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Další informace na toto téma: