Om oss

Om oss

Om oss

Om oss

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

I EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har vi hand om två huvudområden:

Generaldirektoratet är en av kommissionens mindre avdelningar med en personalstyrka på ca 400 personer.