Fiske

Om oss

Om oss

Om oss

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

I EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har vi hand om två huvudområden:

Vår generaldirektör är João Aguiar Machado, och kommissionär Karmenu Vella har det politiska ansvaret för vårt arbete.

Generaldirektoratet är en av kommissionens mindre avdelningar med en personalstyrka på ca 400 personer.