O direktoratu

O direktoratu

O direktoratu

O direktoratu

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo

Generalni direktorat Evropske komisije za pomorske zadeve in ribištvo pokriva dve področji politike:

S približno 400 zaposlenimi je med najmanjšimi oddelki Komisije.