Ribištvo

O direktoratu

O direktoratu

O direktoratu

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo

Generalni direktorat Evropske komisije za pomorske zadeve in ribištvo pokriva dve področji politike:

Vodi ga João Aguiar Machado (generalni direktor), politično odgovornost pa nosi komisar Karmenu Vella.

S približno 400 zaposlenimi je med najmanjšimi oddelki Komisije.