Rybné hospodárstvo

O nás

O nás

O nás

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo je zodpovedné za dve oblasti politiky:

Na čele generálneho riaditeľstva (GR) stojí generálny riaditeľ João Aguiar Machado. Za prácu GR nesie politickú zodpovednosť komisár Karmenu Vella.

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo má okolo 400 zamestnancov a patrí medzi najmenšie riaditeľstvá Komisie.