O nas

O nas

O nas

O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji – pracuje w niej około 400 osób.