Par mums

Par mums

Par mums

Par mums

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts pārvalda divas politikas jomas:

Tas ir viens no vismazākajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, kurā strādā ap 400 darbinieku.