За нас

За нас

За нас

За нас

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия отговаря за две области на политиката:

С персонал от около 400 души, това е една от най-малките дирекции в Комисията.