Rybołówstwo

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Kontakt

 • Adres pocztowy:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIA
 • Nasza siedziba:
  rue Joseph II nr 99 (główne wejście)
  B-1000 Bruksela
  (zob. kod J-99 na mapie budynków Komisji)
 • Aby skontaktować się z konkretną osobą w DG, należy zastosować następującą formę adresu poczty elektronicznej: imię.nazwisko@ec.europa.eu. Szczegółowych informacji udziela dział informacji adresowej .
 • Faks (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dział Informacji i Komunikacji): +(32) 2 299 30 40
 • Książka telefoniczna Komisji zawiera numery bezpośrednie do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych w tej instytucji.
 • Centrala telefoniczna Komisji: +(32) 2 299 11 11.

Dokumentacja i informacje

 • Portal EUROPA – zawiera strony z informacjami dotyczącymi wszystkich dziedzin polityki UE, w tym linki dla przedsiębiorstw, szkół/uniwersytetów i osób poszukujących pracy.
 • Baza EUR-Lex – zawiera akty prawne oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Odpowiedzi na pytania ogólne dotyczące Unii Europejskiej można uzyskać, kontaktując się z Europe Direct lub dzwoniąc pod dostępny we wszystkich państwach członkowskich bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10 11 obsługiwany we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Elektroniczny wniosek o informacje/dokumentację

Kwestie techniczne

Wyślij do nas e-mail, aby zgłosić niedziałający link, przesłać komentarze lub zaproponować zmiany na naszej stronie internetowej

Kontakt z prasą

Kontakt z dziennikarzami: rzecznik prasowy komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.