Visserij

Contact

Contact

Contact

Directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij

Contact

 • Correspondentieadres:
  Europese Commissie
  Directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij
  B-1049 Brussel
  België
 • Bezoekadres:
  Jozef II-straat 99 (hoofdingang)
  1000 Brussel
  (gebouw J-99 op de kaart van gebouwen van de Commissie)
 • Om een e-mail te sturen naar een bepaalde medewerker, kunt u het volgende formaat gebruiken: voornaam.achternaam@ec.europa.eu. Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met de informatiedienst .
 • Fax (afdeling Communicatie en voorlichting van DG Maritieme zaken en visserij):  +(32) 2 299 30 40
 • De doorkiesnummers van het leidinggevend personeel vindt u in het adresboek van de Commissie.
 • Centraal telefoonnummer: +(32) 2 299 11 11.

Documentatie en voorlichting

 • De EUROPA homepage voor links naar informatie over alle EU-beleidsterreinen en speciale links voor bedrijven, scholen/universiteiten en werkzoekenden.
 • De EUR-Lex database voor wetsteksten en het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Voor algemene vragen over de EU kunt u contact opnemen met Europe Direct. U kunt ook vanuit de hele EU het gratis nummer 00 800 6 7 8 9 10 11 bellen. U wordt dan door een van onze medewerkers in uw eigen taal geholpen.
 • Online formulier om informatie of documentatie aan te vragen.

Technische kwesties

Stuur ons een e-mail als u bijvoorbeeld een dode link vindt of als u commentaar of suggesties voor verbeteringen heeft.

Contactadres voor de pers

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van Karmenu Vella (EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij).