Αλιεία

Eπικοινωνία

Eπικοινωνία

Eπικοινωνία

Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Eπικοινωνία

 • Ταχυδρομική διεύθυνση:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIUM
 • Τα γραφεία μας βρίσκονται στη διεύθυνση:
  rue Joseph II 99 (κύρια είσοδος)
  1000 BRUSSELS
  (Κωδικός J-99 στον χάρτη με τα κτήρια της Επιτροπής)
 • Για να επικοινωνήσετε με συγκεκριμένο υπάλληλο χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης: όνομα.επώνυμο@ec.europa.eu . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία καταλόγου διευθύνσεων .
 • Φαξ (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μονάδα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης): +(32) 2 299 30 40
 • Ο κατάλογος προσωπικού  περιέχει τους απευθείας τηλεφωνικούς αριθμούς όλων των υπαλλήλων της Επιτροπής.
 • Κεντρική γραμμή της Επιτροπής: +(32) 2 299 11 11.

Έγγραφα και πληροφορίες

 • Αρχική σελίδα EUROPA – σύνδεσμοι με πληροφορίες για όλες τις πολιτικές της ΕΕ και σύνδεσμοι άμεσης πρόσβασης για επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και για όσους αναζητούν εργασία.
 • βάση δεδομένων EUR-Lex – νομικά κείμενα και Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct ή καλέστε χωρίς χρέωση το 00 800 6 7 8 9 10 11 από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, και θα μιλήσετε με τηλεφωνητή στη γλώσσα σας.
 • Ηλεκτρονικό δελτίο αιτήσεων για πληροφορίες και έγγραφα.

Tεχνικά θέματα

Επικοινωνήστε μαζί μας αν διαπιστώσετε ότι δεν λειτουργεί κάποιος σύνδεσμος ή για να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις βελτíωσης του δικτυακού μας τόπου.

Ερωτήσεις δημοσιογράφων

Όλες οι ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο Τύπου της Καρμένου Βέλα, επιτρόπου Περιβάλλον, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.