Рибарство

За контакти

За контакти

За контакти

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

За контакти

 • Пощенски адрес:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIUM
 • Нашата сграда:
  Rue Joseph II 99 (главен вход)
  1000 BRUSSELS
  (вижте код J-99 на картата със сградите на Комисията)
 • За да се свържете с конкретен служител, моля използвайте следния формат на електронен адрес: име.фамилия@ec.europa.eu (собственото име и фамилията трябва да са изписани на латиница). За допълнителна помощ се обърнете към службата за адресна информация .
 • Факс (ГД „Морско дело и рибарство“, отдел „Комуникация и информация“):  +(32) 2 299 30 40
 • В указателя на Комисията можете да откриете директни телефонни номера за връзка с управленския персонал в Комисията.
 • Тел. централа на Комисията: +(32) 2 299 11 11.

Документация и информация

 • Портал EUROPA – връзки към сайтове с информация за всички политики на ЕС, с бързи връзки за предприятия, учебни заведения и хора, търсещи работа.
 • База данни EUR-Lex – правни текстове и Официален вестник на Европейския съюз.
 • Ако имате общи въпроси за ЕС, обърнете се към Europe Direct или позвънете на безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на ЕС и ще ви свържат с оператор, който говори вашия език.
 • Онлайн формуляр за заявка за информация/документация.

Технически въпроси

Изпратете ни електронно писмо, за да съобщите за неработеща връзка, да направите коментар или да предложите подобрения за нашия уебсайт.

Журналистически въпроси

За контакти с журналисти: говорител на Кармену Вела (комисар по околната среда, морското дело и рибарството).