Representationen i Finland

Vitbok om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27

Debatten om EU:s framtid pågår. Vi vill gärna höra vad du tycker om idéerna i vitboken. 

Framför dina synpunkter​


I vitboken, som EU-kommissionen lade fram den 1 mars 2017, beskrivs olika alternativ för EU:s framtid. Vi står inför många stora utmaningar – från globalisering och säkerhetsfrågor till ökande populism och teknikutvecklingens inverkan på samhället och arbetsmarknaden. Men vi får inte låta oss överväldigas av allt detta utan måste ta vara på de möjligheter som utvecklingen erbjuder. Vitboken innehåller fem scenarier för EU:s utveckling beroende på vilka val vi gör.

Tanken med vitboken är att inleda debatten, inte att avsluta den. Nästa steg är toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Där kommer EU:s ledare att samlas för att fira Romfördragets 60-årsdag, reflektera över EU:s landvinningar och diskutera hur vår gemensamma framtid kan och ska se ut. Därefter måste vi kavla upp ärmarna och ta fram en plan, en vision och en väg framåt som vi kan presentera för allmänheten inför valet till Europaparlamentet i juni 2019. Det är upp till oss alla att bidra: Vi har EU:s framtid i våra händer.