Edustusto Suomessa

Rahoitus

/finland/file/eiccopyrightsergeynivens-stockadobecompienijpg_fieic_copyright_sergey_nivens_-_stock.adobe_.com_pieni.jpg

Euroopan innovaationeuvostolta rahoitusta suomalaistoimijoille
Copyright Sergey Nivens - stock.adobe.com

Komissio on tänään nimittänyt Euroopan innovaationeuvoston neuvonantajaryhmän jäsenet. Suomesta ryhmään nimitettiin Marja Makarow. Samalla julkistettiin tällä kierroksella rahoitettavat hankkeet. Suomesta rahoitusta saivat Infinited Fiber Company Espoosta, Aurelia Turbines Lahdesta ja FocalSpec Oulusta sekä Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT.

Luokka: Työllisyys, kasvu ja investoinnit

/finland/file/mobidiagallekirjoituspienicopyrighteuroopaninvestointipankkijpg_fimobidiag_allekirjoitus_pieni_copyright_euroopan_investointipankki.jpg

Euroopan investointipankin varapuheenjohtaja Alexander Stubb ja Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen
Copyright Euroopan investointipankki

Rahoituksella edistetään infektiotautien in vitro -diagnostiikkaratkaisujen kehitystä ja kaupallistamista. Tämä on toinen EIP:n ja Mobidiagin välinen lainasopimus. Ensimmäinen solmittiin vuonna 2016.

Luokka: Työllisyys, kasvu ja investoinnit

/finland/file/paaomarahoituspienijpg_fipaaomarahoitus_pieni.jpg

pääomamarkkinaunioni
Copyright Euroopan unioni

Euroopan parlamentti on hyväksynyt lopullisissa äänestyksissä komission ehdotukset, joilla rakennetaan ns. pääomamarkkinaunionia.

Luokka: Talous, rahoitus ja verot / Kilpailu

/finland/file/rahtiterminaalipienijpg_firahtiterminaali_pieni.jpg

Kouvolan rahtiterminaalille 7,9 miljoonan euron EU-rahoitus
Copyright Euroopan unioni

Erityispitkille rahtijunille soveltuvan multimodaaliterminaalin kehittämiseen Kouvolassa on myönnetty EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta lähes 7,9 miljoonan euron EU-rahoitus.

Luokka: Talous, rahoitus ja verot / Kilpailu

/finland/file/halocopyrighthalopienijpg_fihalo_copyright_halo_pieni.jpg

Suomalainen Hálo-vaatemerkki
Copyright Hálo

Bloggari Jonna Leppänen kävi jututtamassa suomalaisen Hálo-vaatemerkin toista perustajaa Marta Valtovirtaa.

Luokka: Työllisyys, kasvu ja investoinnit

/finland/file/eurojpg_fieuro.jpg

Euro
Copyright Euroopan komissio

Komissio on antanut tiedonannon, jossa kuvaillaan euron vahvemman kansainvälisen aseman tuottamia etuja Euroopan unionille ja kansainväliselle rahoitusjärjestelmälle. Tiedonannossa ehdotetaan myös toimenpiteitä, joilla euron asemaa voitaisiin käytännössä vahvistaa.

Luokka: Talous, rahoitus ja verot / Kilpailu, Talous- ja rahaliitto

/finland/file/kiertotalouscopyrighteuroopanparlamenttipienijpg_fikiertotalous_copyright_euroopan_parlamentti_pieni.jpg

Kiertotalous
Copyright Euroopan parlamentti

Kiireellinen tarve kehittää kiertotaloutta ja vastata ilmastonmuutoksen uhkaan on nostanut kestävän rahoituksen Euroopassa päätöksenteon polttopisteeseen.

Päivä: 
26/11/2018

/finland/file/yritystukicopyrightcsebastianduda-stockadobecompienijpg_fiyritystuki_copyright_csebastian_duda_-_stock.adobe_.com_pieni.jpg

Suomalaisille yhteiskunnallisille ja mikroyrityksille EU:n tukemaa rahoitusta
Copyright Euroopan komissio

Euroopan investointirahasto (EIR) ja Oma Säästöpankki Oyj ovat allekirjoittaneet kaksi takaussopimusta, joiden kautta suunnataan suomalaisille yhteiskunnallisille ja mikroyrityksille rahoitusta tavallista edullisemmin lainaehdoin.

Luokka: Työllisyys, kasvu ja investoinnit

/finland/file/maataloustuotteetcopyrightneyro-fotoliapienijpg_fimaataloustuotteet_copyright_neyro_-_fotolia_pieni.jpg

Lisärahoitusta maataloustuotteiden myynninedistämiseen
Copyright Neyro - Fotolia

Euroopan komissio on myöntänyt 172,5 miljoonaa euroa EU:n maatalouselintarvikkeiden menekinedistämiseen Euroopassa ja eri puolilla maailmaa.

Luokka: Maatalous, kalastus ja elintarvikkeet

ESIR

Euroopan komissio tukee kasvun käynnistymistä, yrittäjyyttä ja työllisyyttä Europan investointiohjelmalla . Ohjelmalla poistetaan investointien ja uusien liiketoimintamallien esteitä luomalla paremmin toimivat sisämarkkinat. Ideana on myös hyödyntää nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä...Read more

Pages

Subscribe to RSS - Rahoitus