Representationen i Finland

IT-stöd

Bidrag

Europeiska kommissionens representation i Finland är för närvarande inte öppen för bidragsansökningar. Detta kan emellertid förändras och vi rekommenderar att man besöker webbplatsen regelbundet. Uppgifter om EU-omfattande bidrag att söka...Read more

Upphandling

På webbsidan för EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation finns en sammanfattning över aktuella upphandlingar. Tenders Electronic Daily (TED) är nätversionen av tillägget till Europeiska unionens officiella tidning där offentliga upphandlingar i...Read more

Efsi

Genom investeringsplanen stöder Europeiska kommissionen tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning. Med planen vill kommissionen undanröja hinder för investeringar och nya affärsmodeller genom att skapa en bättre fungerande inre marknad. Tanken är...Read more

Forskningsfinansiering

Forskning och innovation är grunden för Europa 2020-strategin. En ökad användning av avancerad teknik och digitaliseringen av den inre marknaden spelar en viktig roll för att öka den ekonomiska tillväxten...Read more

Små och medelstora företag

Finska företag ingår i ett handelsområde som inkluderar några av världens rikaste länder. Små och medelstora företag kan få EU-medel i form av bidrag, lån och i vissa fall garantier...Read more

EU-finansiering

EU-finansiering – vägledning för nybörjare Komma igång Så här ansöker du Den här vägledningen riktar sig till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare, bönder, myndigheter och andra grupper...Read more

EU-myter

Europeiska unionen och EU-direktiven är föremål för många lustiga myter. Bakom en del av dem kan det finnas ett korn av sanning, men oftast är verkligheten betydligt tråkigare än myten...Read more

Europa-publikationer

Europeiska kommissionen bedriver verksamhet inom många olika områden och försöker hitta gemensamma lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Information om kommissionens verksamhet och om EU som helhet kan du till...Read more

Veckobulletinen

Representationen ger i regel varje vecka ut en veckobulletin som innehåller lättbegripliga sammanfattningar av föregående veckas nyheter från kommissionen. Där finns också länkar till EU-teman samt information om lediga arbeten...Read more

Europeiska planeringsterminen

Stabilitets- och tillväxtpakten är en finanspolitisk överenskommelse mellan EU-länderna i syfte att inrätta och upprätthålla Ekonomiska och monetära unionen, EMU. År 1997 ville EU-länderna att överenskommelsen skulle bli en del...Read more

Pages

Subscribe to RSS - IT-stöd