Edustusto Suomessa

Horisontti 2020

/finland/file/horizon2020pienijpg_fihorizon_2020_pieni.jpg

Horisontti 2020
©

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty rahoitus kahdeksan suomalaisinnovaation kaupallistamissuunnitelmalle ja yhden suomalaisinnovaation toteuttamiselle.

19/12/2017

Helsinki 19. joulukuuta 2017

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty rahoitus kahdeksan suomalaisinnovaation kaupallistamissuunnitelmalle ja yhden suomalaisinnovaation toteuttamiselle.

Horisontti 2020 -ohjelman pk-yritysosion ensimmäisen vaiheen rahoituksessa kukin yritys saa 50 000 euroa tukea innovaationsa markkinamahdollisuuksien selvittämiseen. Yritykset saavat käyttöönsä ilmaiseksi myös yritystukipalveluja ja mahdollisuuden kolmen päivän yritysvalmennukseen. Toisen vaiheen tukea voi saada toteuttamiseen eli pilotointiin, demonstrointiin ja skaalautuvuuden rakentamiseen ja yhdelle hankkeelle myönnettävä rahoitus on korkeintaan 2,5 miljoonaa euroa.

Tällä kierroksella Suomeen tuli tukea yhdeksälle yritykselle pääkaupunkiseudulla, Turussa, Vaasassa ja Oulussa.

Vaiheen yksi yritykset:

Eko Harden Technologies Oy kehittää uuttaa vedenpuhdistusteknologiaa.

Fly Nano Oy etsii ratkaisuja ekologisesti kestävään ilmailuun.

Labmaster Oy kehittää uuden sukupolven verikoediagnostiikkaa.

Ab Nanol Technologies Oy:n tutkimus tähtää polttoaineen kulutuksen vähentämiseen.

Sensinite Oy kehittää uudenlaisia sensoreita, joilla voidaan havaita ja jäljittää radioaktiivista säteilyä.

Physilect Oy on tietokoneavusteisen etäkuntoutuksen edelläkävijä Suomessa.

Ladimo Oy kehittää tarkkaa 3D-näköteknologiaa automaattiohjauksella toimiviin ajoneuvoihin.

Angular Velocity Oy tuottaa teknisiä ratkaisuja urheilijoille, erityisesti keilaajille, jotta he pystyisivät seuraamaan kehittymistään paremmin.

Vaiheen kaksi yritys:

Oululainen Filtra Group Oy kehittää hengitysilman hiukkaspoistotekniikkaa, joka säästää kustannuksia jopa 90 prosenttia nykyisiin ratkaisuihin verrattuna. Jälkiasenteinen DustComb-ratkaisu auttaa eri alojen tuotantolaitoksia täyttämään tiukkenevat hiukkaspäästöjen vähennysvaatimukset. Yritys sai vuosi sitten ensimmäisen vaiheen rahoituksen ja nyt toisen vaiheen rahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan tällä kierroksella jaettiin rahoitusta 114 237 miljoonaa euroa 262:lle innovaatiiviselle yritykselle Euroopassa. Määräaikaan mennessä saatiin 2123 toisen vaiheen hakemusta ja 2596 ensimmäisen vaiheen hakemusta.

 

Lisätietoa komission tutkimuspääosaston sivuilla.

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty yhteensä 100 miljoonaa euroa 69 innovatiiviselle yritykselle 21 maasta. Suomesta rahoitusta saavat Novarbo Oy Eurasta ja Optomed Oy Oulusta.

08/06/2017

Helsinki 8. kesäkuuta 2017

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty yhteensä 100 miljoonaa euroa 69 innovatiiviselle yritykselle 21 maasta. Suomesta rahoitusta saavat Novarbo Oy Eurasta ja Optomed Oy Oulusta.

Novarbo Oy Eurasta saa EU-rahoitusta 2,44 miljoonaa euroa. Yritys on kehittänyt uudenlaisen ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan sammalpohjaisen vaihtoehdon kasvihuoneviljelyssä käytettävien kasvatusalustojen materiaaliksi. Uusi materiaali on kompostoituva ja sillä voidaan korvata perinteisiä kasvatusmateriaaleja, jotka taas eivät ole olleet biohajoavia. Alalla halutaan vahvasti siirtyä ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin kasvatusmateriaaleissa ja Novarbon innovaatio tarjoaa yhden ratkaisun tähän.

Toinen EU-rahoitusta tällä kierroksella saava suomalaisyritys on oululainen Optomed, jolle EU-rahoitusta myönnetään 1,97 miljoonaa euroa. Yritys on kehittänyt diabetekseen liittyvän silmien rappeumataudin varhaiseen havaitsemiseen kohtuuhintaisen kamerasovelluksen, jonka avulla diabeetikot voivat itse ottaa kuvia verkkokalvostaan niiden terveydentilan seurantaa varten. Sovellus helpottaa merkittävästi diabeetikoiden seulontatutkimuksia, joilla voidaan ehkäistä usein sokeutumiseen johtavaa diabeetikoille kehittyvää komplikaatiota, jota esiintyy noin 30 prosentilla diabeetikoista.

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosiossa myönnettävän kakkosvaiheen rahoituksen tarkoituksena on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä viemään innovaatioitaan markkinoille. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi demototeutuksiin, testaukseen, pilotointiin, ratkaisujen skaalaamiseen ja koon pienentämiseen. Tavoitteena on myös vankan liiketoimintasuunnitelman laatiminen valmiille tuotteelle.

Tukea saaville yrityksille on tarjolla myös 12 päivää ilmaista yritysvalmennusta.

 

Lisätietoa komission tutkimuspääosaston sivuilla.

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty rahoitusta 184:lle innovatiiviselle pk-yritykselle 28:sta maasta. Suomesta rahoitusta saavat helsinkiläinen D&A Experiences ja MHG Systems Mikkelistä.

06/04/2017

Helsinki 6. huhtikuuta 2017

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty rahoitusta 184:lle innovatiiviselle pk-yritykselle 28:sta maasta. Suomesta rahoitusta saavat helsinkiläinen D&A Experiences ja MHG Systems Mikkelistä.

D&A Experiences Helsingistä saa 50 000 euron avustuksen. Rahoituksin turvin yritys selvittää markkinamahdollisuuksia ja laatii liiketoimintasuunnitelman innovatiiviselle sähkökäyttöiselle veneelleen. D&A yhdistää tuotteessaan monia innovatiivia teknisiä ratkaisuja, kuten hydrodynaamista muotoilua, ympäristöystävällisiä kevytrakenteita ja uutta akku- ja navigointiteknologiaa yhdistettynä uudenlaisiin omistus- ja ylläpitomalleihin. Sähkökäyttöisyytensä ansiosta vene voisi EU:n tavoitteiden mukaisesti pienentää veneilyn haitallisia ympäristövaikutuksia.

Mikkeliläinen MHG Systems saa niin ikään 50 000 euron avustuksen. MHG Systemsin pilvipalvelupohjainen sovellus auttaa metsien sekä taloudellisesti että ympäristönsuojelullisesti järkevässä hoidossa. Euroopan metsistä 60 prosenttia on yksityishenkilöiden omistuksessa. Omistajista suurin osa asuu kaupungeissa ilman suoraa kontaktia omistamaansa metsään. MGH Systemsin palvelu tarjoaa tällaisille "etämetsänomistajille" helpon tavan seurata metsävarojensa kehitystä ja suunnitella niille ympäristön kannalta kestävää ja taloudellisesti tuottavaa jatkokehitystä.

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosiossa myönnettävän ykkösvaiheen rahoituksen tarkoituksena on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tekemään toteutettavuustutkimuksia innovatiivisille tuotteilleen, joilla on potentiaalia merkittäviin läpimurtoihin markkinoilla.

Tukea saaville yrityksille on tarjolla myös kolme päivää ilmaista yritysvalmennusta.

 

Lisätietoa komission tutkimuspääosaston sivuilla.

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin "H2020-pk-rahoitus yritysten kansainvälistymisen tukena" -tilaisuudessa Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) 17. helmikuuta klo 9.30–12.30 pääset kuulemaan miten hyvä rahoitushakemus laaditaan ja miten hakuprosessi etenee.

Päivä: 
17/02/2017 -
09:30 to 12:30

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin "H2020-pk-rahoitus yritysten kansainvälistymisen tukena" -tilaisuudessa Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) 17. helmikuuta klo 9.30–12.30 pääset kuulemaan miten hyvä rahoitushakemus laaditaan ja miten hakuprosessi etenee.

Onko yritykselläsi uusi, innovatiivinen tuote- tai palveluratkaisu, jolle haet mittavia kansainvälisiä markkinoita ja yrityksellesi merkittävää kasvua? Haluatko markkinoille pääsyyn vauhtia pilotti- ja demovaiheen rahoituksen ja siihen yhdistetyn, EU:n komission tarjoaman coaching-palvelun avulla?

Ilmoittautumisia pyydetään 10.2. mennessä. Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös webcast-lähetyksenä. Ilmoittautuminen ja lisätietoa täällä.

/finland/file/ph1novhighlighsjpg_fiph1_nov_highlighs.jpg

Horisontti 2020 -ohjelman pk-yritysohjelman marraskuun tulokset

Euroopan komissio on myöntänyt neljälle suomalaisyritykselle kullekin 50 000 euroa innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen toteutettavuustutkimuksiin.

20/12/2016

Euroopan komissio on myöntänyt neljälle suomalaisyritykselle kullekin 50 000 euroa innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen toteutettavuustutkimuksiin.

Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä hakukierroksella on myönnetty yhteensä 8,8 miljoonaa euroa avustuksia 184:lle innovatiiviselle pk-yritykselle 28:sta maasta. Suomesta tukea sai neljä yritystä.

Nyt jaetussa pk-yritysosion ns. ensimmäisen vaiheen rahoituksessa kukin valittu hanke saa 50 000 euron avustuksen uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen toteutettavuustutkimuksiin ja markkinaselvityksiin. Valitut hankkeet saavat halutessaan myös kolme päivää ilmaista yritysvalmennusta.

Suomesta 50 000 euron avustuksen saa tällä kierroksella neljä yritystä, jotka kaikki toimivat myös hankkeensa koordinaattorina:

Helsinkiläinen Community Constructor Oy kehittää uudenlaista keskitettyä TownHall24-palvelupistettä, jolla kaupunkikeskusten kaupallisia palveluja voidaan tuoda haja-asutusalueille ja kauppakeskittymien ulkopuolelle. Kyseessä on kävelyetäisyydellä asiakkaista sijaitseva omalla virtalähteellä varustettu internetiin liitetty yhteiskäyttötila, jota asiakkaat voivat käyttää pakettien noutopaikkana, kierrätyspisteenä, vuokraamona, käytetyn tavaran myyntipisteenä ja vaikkapa julkisten palvelujen yhteyspisteenä.  

Service-Flow Oy niin ikään Helsingistä on luonut palvelun muodossa myytävän ratkaisun, jonka avulla yritysten on helpompi minimoida IT-järjestelmiensä laitteisto- ja ohjelmistohäiriöiden aiheuttamat toimintakatkokset. Service-Flown palvelu tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan tavan turvata tietotekniset toiminnot monen toimittajan ja monen asiakkaan ympäristöissä.

Joensuulaisen Quantum Electric Oy:n sähkömoottoreihin suunnittelema uusi digitaalinen vaihteistoyksikkö parantaa sähkömoottorien tehokkuutta. Se myös pidentää sähköauton akun kestoa sekä matkaa, jonka yhdellä latauksella voi ajaa. Vakioitu komponettipohjainen rakenne voi pienentää materiaalikustannuksia jopa 20 prosentilla.

Oulun yliopiston tutkimustyöstä syntynyt Filtra Group Oy kehittää hengitysilman hiukkaspoistotekniikkaa, joka säästää kustannuksia jopa 90 prosenttia nykyisiin ratkaisuihin verrattuna. Jälkiasenteinen DustComb-ratkaisu auttaa eri alojen tuotantolaitoksia täyttämään tiukkenevat hiukkaspäästöjen vähennysvaatimukset.

Horisontti 2020 on EU:n suurin tutkimus- ja innovointiohjelma. Sen kokonaisbudjetti on seitsemän vuoden aikana 77 miljardia euroa. Ohjelmasta varataan pk-yrityksille vähintään 20 % (lähes 9 miljardia euroa).

Lisätietoa komission tutkimuksen ja innovoinnin sivuilla.

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö

Pia Siitonen

p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

 

Tiedottaja

Nina Hotti

p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu  

 

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Euroopan komissio on myöntänyt Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman viimeisimmällä hakukierroksella yhteensä 90 miljoonaa euroa avustuksina 65:lle innovatiiviselle pk-yritykselle.

28/07/2016

Helsinki 28. heinäkuuta 2016

Euroopan komissio on myöntänyt Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman viimeisimmällä hakukierroksella yhteensä 90 miljoonaa euroa avustuksina 65:lle innovatiiviselle pk-yritykselle.

Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yritysosion ns. toisen vaiheen rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä demonstroimaan, testaamaan, pilotoimaan, skaalaamaan tai miniatyrisoimaan innovaatioitaan ja luomaan tuotteelleen uskottava liiketoimintasuunnitelma.

Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä:

Oululainen IndoorAtlas  saa reilut 2,2 miljoonaa euroa sisätiloihin tarkoitetun paikannus- ja lähimarkkinointisovelluksen kehittämiseen.

Paptic Oy Espoosta saa niin ikään vajaat 2,2 miljoonaa euroa. Paptic kehittää uudenlaista kierrätettävää puukuituun perustuvaa materiaalia. Materiaaleista tehtyjä kasseja voidaan käyttää muovikassien sijaan.

Helsinkiläinen Norsepower Oy Ltd kehittää rahtialuksiin täydentävää liikevoimanlähdettä, joka hyödyntää tuulta. Järjestelmän avulla voidaan vähentää alusten polttoaineenkulutusta ja tätä kautta päästöjä. Norsepower saa EU-avustusta noin 1,58 miljoonaa euroa.

FP-pigments Oy Espoosta saa EU:lta vajaat 1,4 miljoonaa euroa. FP-pigments kehittää uutta pigmenttimateriaalia, jota käyttämällä voitaisiin huomattavasti pienentää pigmenttituotannon hiilijalanjälkeä, vedenkulutusta ja kustannuksia.

Helsinkiläinen Alleco Oy on kehittänyt maailman ensimmäisen sukelluskäyttöön soveltuvan tablettitietokoneen, jossa on täysin toimiva kosketusnäyttö. Alleco saa reilut 836 000 euroa EU-avustusta tabletin komponenttien viimeistelyyn ja pilottitestaukseen.

Horisontti 2020 on EU:n suurin tutkimus- ja innovointiohjelma. Sen kokonaisbudjetti on seitsemän vuoden aikana 77 miljardia euroa. Ohjelmasta varataan pk-yrityksille vähintään 20 % (lähes 9 miljardia euroa).

Lisätietoa komission tutkimusrahoitussivustolla.

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Euroopan komissio on myöntänyt Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman viimeisimmällä hakukierroksella yhteensä 86 miljoonaa euroa avustuksina 236:lle innovatiiviselle pk-yritykselle.

05/07/2016

Helsinki 5. heinäkuuta 2016

Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä hakukierroksella on myönnetty yhteensä 86 miljoonaa euroa avustuksia 236:lle innovatiiviselle pk-yritykselle 31:stä maasta. Pk-yritysosion kokonaisbudjetti on 3 miljardia euroa ja sen tarkoituksena on auttaa innovatiivisia yrityksiä viemään ideoitaan markkinoille ja luomaan tätä kautta uutta kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Tämän viimeisimmän hakukierroksen jälkeen pk-yritysosiosta on tähän mennessä myönnetty EU-avustuksia yhteensä yli 694,8 miljoonaa euroa.

Suomesta rahoitusta saa kolme yritystä:

Tamperelainen Adamatic Oy saa 50 000 euroa toteutettavuustutkimuksiin, teollisiin kokeiluihin ja liiketoimintamallin kehittämiseen. Adamatic kehittää ympäristöystävällistä menetelmää jäteveden puhdistamiseen öljyistä ja metalli-ioneista.

Naturvention Oy Jyväskylästä saa niin ikään 50 000 euroa uudenlaista sisäilman puhdistusteknologiaa koskeviin toteutettavuustutkimuksiin ja markkinaselvityksiin.

Mikkeliläinen Inray Oy Ltd kehittää biopolttoaineiden laadunvalvontaratkaisua globaaleille markkinoille. Ratkaisulla voitaisiin saavuttaa koko EU:n bioenergiatuotannossa vuosittain 1,5 miljardin euron säästöt ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 0,5–3,0 miljoonalla tonnilla. Inray saa EU-avustusta lähes 1,2 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 on EU:n suurin tutkimus- ja innovointiohjelma. Sen kokonaisbudjetti on seitsemän vuoden aikana 77 miljardia euroa. Ohjelmasta varataan pk-yrityksille vähintään 20 % (lähes 9 miljardia euroa).

Lisätietoa komission tutkimusrahoitussivustolla.

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

Tutkimusrahoitus

Tutkimus ja innovointi muodostavat Eurooppa 2020 -strategian perustan. Kehittyneen teknologian käytön lisäämisellä ja sisämarkkinoiden digitalisoinnilla on tärkeä merkitys talouskasvun vauhdittamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa. Tämän vuoksi tutkijoille on Euroopassa tarjolla...Read more
Subscribe to RSS - Horisontti 2020