Representationen i Finland

Företagsverksamhet

Efsi

Genom investeringsplanen stöder Europeiska kommissionen tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning. Med planen vill kommissionen undanröja hinder för investeringar och nya affärsmodeller genom att skapa en bättre fungerande inre marknad. Tanken är...Read more

Forskningsfinansiering

Forskning och innovation är grunden för Europa 2020-strategin. En ökad användning av avancerad teknik och digitaliseringen av den inre marknaden spelar en viktig roll för att öka den ekonomiska tillväxten...Read more

EU-finansiering

EU-finansiering – vägledning för nybörjare Komma igång Så här ansöker du Den här vägledningen riktar sig till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare, bönder, myndigheter och andra grupper...Read more

Europeiska planeringsterminen

Stabilitets- och tillväxtpakten är en finanspolitisk överenskommelse mellan EU-länderna i syfte att inrätta och upprätthålla Ekonomiska och monetära unionen, EMU. År 1997 ville EU-länderna att överenskommelsen skulle bli en del...Read more

EU-prioriteringar

EU är engagerat inom ett antal politikområden, t.ex. energifrågor, regionalpolitik och utvecklingssamarbete. På EU:s officiella webbplats och EU-kommissionens webbplats finns mer information om de politiska områdena. Junckerkommissionens mandatperiod började den...Read more
Subscribe to RSS - Företagsverksamhet