Representationen i Finland

EU-kommission

EU-kommissionen skissar på etiska riktlinjer för artificiell intelligens (AI) genom att bygga vidare på de rekommendationer som den oberoende expertgruppen har utfärdat.

Område: Vetenskap och teknik

EU-kommissionen har tagit bort Thailand från listan över ”varnade länder” som erkänsla för landets framsteg med att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Område: Jordbruk, fiske och livsmedel, EU:s förbindelser med omvärlden

I den Eurobarometerundersökning som offentliggjordes strax före jul anser en majoritet av européerna för första gången att deras röst räknas i EU.

I början av januari började viktiga nya regler som kommissionen föreslagit att gälla i hela EU. Reglerna ska täppa till flera av de vanligaste kryphålen som företag utnyttjar för  att undvika bolagsbeskattning.

Område: Näringsliv, Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Ekonomi, finanser och skatter

Och gott nytt år också till den gemensamma valutan euron, som fyllde 20 år den 1 januari!

Område: Ekonomiska och monetära unionen

2019 blir ett verkligt EU-superår för Finland.

Datum: 
25/01/2019

EU-kommissionen lade fram sin första EU-omfattande plaststrategi för ett år sedan. Strategin syftar till att skydda miljön från plastskräp och samtidigt främja cirkulär ekonomi, tillväxt och innovation.

Datum: 
18/01/2019

Den italienske författarens Carlo Collodis sagoberättelse Pinocchios äventyr från 1883 är en klassiker inom barnlitteraturen.

Datum: 
20/12/2018 - 22/01/2019

EU-kommissionen har inom ramen för sitt grannskapspolitiska ENI CBC-program beviljat totalt nästan 42 miljoner euro till projekt för förbättring av gränsövergångsställen vid den finsk-ryska gränsen. Trafikverkets självfinansieringsandel för projekten är sammanlagt 3,13 miljoner euro.

Område: Transporter och resor, Sysselsättning, tillväxt och investeringar

EU-kommissionen och Bill Gates-ledda Breakthrough Energy har undertecknat ett samförståndsavtal om upprättande av Breakthrough Energy Europe (BEE). Det är fråga om en gemensam investeringsfond som ska hjälpa innovativa europeiska företag att utveckla radikalt ny teknik för ren energi och introducera den på marknaden.

Område: Energiunionen och klimatåtgärder

Pages

Subscribe to RSS - EU-kommission