Edustusto Suomessa

Tietopalvelut

Nainen antamassa vastausta kysymykseen ©iStockEuroopan komission Suomen-edustuston tietopalvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin ja välittää komission julkaisuja. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen comm-rep-hel-library@ec.europa.eu.

Voimatalon katutasossa (Malminkatu 16) sijaitsee EU-tietopiste. Tietopisteestä voi hakea maksutonta materiaalia EU:n politiikoista ja toiminnasta. Tietopisteessä saa myös vastauksia kysymyksiin, apua tiedonhakuun ja materiaalivinkkejä. Komission ja Euroopan parlamentin yhteinen tietopiste on avoinna arkipäivisin klo 10.00–16.30. Heinäkuun ajan tietopiste on suljettu, mutta sähköpostitiedusteluihin vastataan normaaliin tapaan.

Euroopan kuluttajakeskus toimii Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja on osa Euroopan laajuista verkostoa. Verkoston tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista rajat ylittävässä kaupassa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä EU:ssa. Kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU-maassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. 

SOLVIT on internetin välityksellä toimiva ongelmanratkaisuverkosto, jossa EU:n jäsenvaltiot yhteistyössä etsivät käytännön ratkaisuja kansalaisten ja yritysten ongelmiin, joita syntyy kun EU-lainsäädäntöä sovelletaan puutteellisesti tai tulkitaan virheellisesti. Kaikissa EU-maissa toimii SOLVIT-keskus ja Suomessa se toimii työ- ja elinkeinoministeriössä.

EURES on komission ja ETA-maiden (EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) julkisten työnvälityspalveluiden ja yhteistyöorganisaatioiden välinen verkosto. EURES tarjoaa tietoa, neuvontaa ja työhönottopalveluita sekä työntekijöille että työnantajille. EURESilla on yli 850 neuvojaa ja Suomen neuvojien yhteystiedot löydät täältä.

Nuorille työnhakijoille (18–30-vuotiaat) on tarjolla ”Eka Eures-työpaikka”-ohjelma, jolla pyritään auttamaan nuoria löytämään työtä toisesta EU-maasta.

Enterprise Europe Network tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille. Laajalla verkostolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman. Verkosto tarjoaa yrityksille yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa, seminaareja ajankohtaisista aiheista, tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen, palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun ja palautekanavan komissiolle yritysten kohtaamista sisämarkkinaongelmista.