Representationen i Finland

Kontaktpunkter

Vad är Europa direkt?

Europa direkt är en kostnadsfri informationstjänst som riktar sig till allmänheten och stöds av EU.

Europa direkts kontaktcentrum

Kontaktcentrumet svarar på frågor om EU på telefon (00 800 6 7 8 9 10 11) eller via e-post. Det är bemannat med kunnig personal som svarar på allmänna frågor om EU på alla officiella språk, informerar om de rättigheter och möjligheter du har som EU-medborgare och upplyser om var du kan hitta information.

Europa direkts informationskontor

Europa direkts informationskontor består av ett nätverk av lokala kontaktpunkter som fungerar som en direkt länk mellan dig och EU:s institutioner. Det finns informations­kontor i alla EU-länder, både i större städer och på mindre orter. Du kan besöka kontoren, delta i de evenemang som de anordnar och få information och broschyrer om EU:s politik och dina rättigheter som EU-medborgare.

Europeiska dokumentationscentrum

Europeiska dokumentationscentrum finns i alla EU-länder. Dokumentationscentrumen är placerade vid universitet eller forskningscentrum och fungerar som lokala EU-bibliotek. Deras huvudsakliga uppgift är att främja och stödja undervisning och forskning om europeisk integration, att göra information om EU och EU-politik tillgänglig för den akademiska världen och allmänheten och att delta i debatten om EU.

Mer information om nätverkets verksamhet i Finland ges av susanna.wasenius@ec.europa.eu / tfn 09-62 26 54 55