Representationen i Finland

Nyheter

Pages

Finansieringen ska främja utveckling och marknadsföring av in vitro-diagnostiska lösningar för infektionssjukdomar. Det är det andra låneavtalet mellan EIB och Mobidiag. Det första ingicks 2016.

Område: Sysselsättning, tillväxt och investeringar

Från och med den 15 maj kommer ett nytt maxpris att gälla för samtal och sms mellan EU-länder. Konsumenter som ringer från sitt eget land till ett annat EU-land kommer att betala högst 19 cent per minut (+ moms) och 6 cent per sms (+ moms). 

Område: Den digitala inre marknaden, Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Antti Peltomäki, som har en lång EU-karriär bakom sig, tillträdde som chef för kommissionens representation i början av april.

Enligt en aktuell undersökning känner européerna allt större oro för hur naturen mår.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

EU:s ekonomi ska under 2019 fortsätta att växa för sjunde året i rad och BNP väntas öka i alla EU-länder. Tillväxten fortsätter också i Finland men blir långsammare redan i år och nästa år.

Område: Ekonomi, finanser och skatter

EU-kommissionen har i dag lagt fram en omfattande lägesrapport om Junckerkommissionens framsteg och kommissionens syn på de framtida prioriteringarna för EU. EU-ledarna kommer att diskutera den framtida riktningen för EU vid ett inofficiellt toppmöte i Sibiu i Rumänien på Europadagen den 9 maj.  

Område: EU-prioriteringar

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på hälsan, såväl fysiska som psykiska. Det unika, nordiska natur- och kulturarvet bör tillgängliggöras för alla, samtidigt som det är viktigt att stärka kunskapen om hur naturresurserna kan utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt. Under hösten 2018 startades det EU-finansierade projektet Nordic Nature Health Hub som knyter samman forskning, företag, organisationer och intressenter inom området natur och hälsa i ett virtuellt nätverk.Projektet går ut på att utveckla företagande inom ekoturism och grön omsorg för att öka kompetensen om naturens hälsoeffekter och höja den allmänna kunskapsnivån på området.

Område: Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

I projektet TRINITY som samordnas av Tammerfors universitet och projektet DIH2 som samordnas av VTT utvecklas robotik som möjliggör smidig produktion.

Område: Sysselsättning, tillväxt och investeringar

I det här avsnittet av serien Saulilla on asiaa tar Sauli Koskinen reda på varför det lönar sig att rösta i EU-valet.

/finland/file/eurooppapaivapienijpg_sv

Eurooppa-päivä 9.5.

Europadagen firas torsdagen den 9 maj. Evenemang runtom i Finland fungerar som startskott till EU-valet i maj, som avgör riktningen för EU under följande femårsperiod.

Pages