Representationen i Finland

Nyheter

Pages

Åtta anläggningar i EU har valts ut till att få de första europeiska superdatorerna. Superdatorerna kommer att hjälpa forskare, näringsliv och företag i Europa i utvecklingen av nya tillämpningar på många olika områden, från läkemedel och nya material till kampen mot klimatförändringar. En av superdatorerna kommer att placeras i Kajana.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, EU i världen, Vetenskap och teknik, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Webbtjänsten www.demokratia.fi som upprätthålls av justitieministeriet erbjuder aktuell information om beredningen av samhällsfrågor lokalt och på riksnivå i Finland – och nu också i EU.

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter

EU och Europeiska miljöbyrån (EEA) utarbetar årligen en rapport om kvaliteten på badvatten. Enligt den senaste rapporten klarade drygt 85 % av de europeiska badplatser som kontrollerades förra året de strikaste vattenkvalitetskraven och fick betyget "utmärkt". I Finland fick 84,7 % betyget utmärkt.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Nästan 95 000 unga européer sökte till programmet DiscoverEU i den tredje ansökningsomgången, och nu har man valt ut 20 000 18-åringar som kommer att få ett DiscoverEU-resekort. Resekortet berättigar till resor under 30 dagar mellan den 1 augusti 2019 och den 31 januari 2020. I Finland får 215 ungdomar komma ut och resa.

Område: Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Kommissionen förbereder sig inför skogsbrandsriskerna i sommar genom att lansera en gemensam brandbekämpningsflotta inom ramen för det nya rescEU-systemet för att hantera naturkatastrofer. Under en inledande övergångsperiod kommer sju brandbekämpningsflygplan och sex helikoptrar att ingå i rescEU-flottan.

Område: EU i korthet

/finland/file/maailmakylassakollaasipienijpg_svmaailma_kylassa_kollaasi_pieni.jpg

Maailma kylässä 2019
copyright

Festivalen Världen i byn firar sitt 20-årsjubileum den 25 och 26 maj i Kajsaniemiparken och på järnvägstorget i Helsingfors. Temat för årets festival är klimatförändringen. Europeiska unionen deltar i festivalen som huvudsamarbetspartner och vill väcka festivalbesökarna till att fundera på klimatförändringen både genom diskussion och filmkonst.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Förhandsröstningen i valet till Europaparlamentet började i Finland onsdagen den 15 maj och fortsätter till tisdagen den 21 maj.

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter

EU-kommissionen har för avsikt att inleda en fördjupad undersökning av Telia Companys planer på att förvärva Bonnier Broadcasting.

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Ekonomi, finanser och skatter

Globaliseringen har inte behandlat alla regioner jämlikt – varken i Finland eller någon annanstans i EU.

Område: Regioner och lokal utveckling, Sysselsättning, tillväxt och investeringar

Alexa och Linda pratar i sin specialpodcast om EU-valet om det kommande valet med Anna-Kaisa Itkonen som är informatör i klimatfrågor vid EU-kommissionen.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Pages