Representationen i Finland

Nyheter

Pages

I samband med EU-kampanjen #EuandME anordnas en filmtävling för att sålla fram stigande stjärnor.

/finland/file/kasvunkaravaanipienijpg_sv

Kasvun karavaani

Kasvun karavaani stannar vid sin nästa oas i Kotka tisdagen den 30 oktober. I Kotka diskuteras lokal utveckling och EU:s framtid.

Område: Regioner och lokal utveckling

Finska ingenjörer har inom ramen för det internationella Iterprojektet för utvinning av energi ur fusion utvecklat styrbara digitala ventiler som kan användas vid fjärrunderhåll av radioaktiva delar i en reaktor.

Område: Energi och naturresurser

/finland/file/kieltenpaivapienijpg_sv

Euroopan kielten päivä 26.9.
©Euroopan komissio

Europeiska språkdagen som firas varje år den 26 september uppmärksammas med olika evenemang runtom i Finland. Syftet är att lyfta fram språkens betydelse som redskap för att öka förståelsen mellan människor, länder och kulturer.

/finland/file/kieltenpaivapienijpg_sv

Euroopan kielten päivä 26.9.
©Euroopan komissio

Europeiska språkdagen firas varje år den 26 september. I efterdyningarna av temadagen diskuterar man sambandet mellan språk, kultur och identitet på Hanaholmen i Esbo fredagen den 28 september. Dessutom utlovas workshoppar för skolelever.

Område: Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Vid konferensen AI Forum 2018 är huvudfrågan hur artificiell intelligens (AI) kan stärka Europas konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Den internationella konferensen anordnas den 8–9 oktober 2018 i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli i Esbo. Program och talare har nu publicerats på adressen aiforum2018.fi.

Europeiska kommissionens ordförande Juncker har offentliggjort den nuvarande kommissionens sista förslag till åtgärder och lagstiftning i samband med sitt tal om tillståndet i unionen.

Område: Migration, Rättvisa och medborgerliga rättigheter, EU:s förbindelser med omvärlden

Kommissionen föreslår att omställningen av klockan till vinter- respektive sommartid avskaffas i Europa på ett samordnat sätt år 2019. Det innebär att klockan inte längre flyttas framåt en timme i mars och en timme bakåt i oktober.

Diskussion om superåret för EU 2019 fredagen den 31 augusti kl. 9.30 (Åbo svenska teater, Eriksgatan 13)

Område: EU-prioriteringar, Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Sysselsättning, tillväxt och investeringar

Pages