Representationen i Finland

Nyheter

Pages

EU-kommissionen har antagit 2019 års arbetsprogram för säljfrämjande åtgärder där jordbruksprodukter från EU kommer att marknadsföras för 191 miljoner euro.

Område: Jordbruk, fiske och livsmedel

/finland/file/euinvestpienijpg_sv

ESIR-investointirahasto laajenee
©Euroopan komissio

Kommissionen har idag offentliggjort tre lägesrapporter och handlingsplaner, där den granskar olika sätt att öka investeringarna och den ekonomiska tillväxten i Europa, förbättra den inre marknadens funktion och vidareutveckla användningen av gemensamma standarder på EU:s inre marknad.

Område: Den digitala inre marknaden, Den inre marknaden, Sysselsättning, tillväxt och investeringar

EU-kommissionen har idag lagt fram sin syn på EU:s ekonomiska och sociala prioriteringar för nästa år, yttrat sig om euroländernas utkast till budgetplaner och konstaterat att Italiens utkast till budgetplan utgör en särskilt allvarlig överträdelse av stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionen uppfyller Finlands budgetplan för nästa år som väntat kraven i stabilitets- och tillväxtpakten.

Område: Sysselsättning, tillväxt och investeringar

Europeiska investeringsfonden (EIR) och Oma Säästöpankki Oyj har undertecknat två garantiavtal som ska möjliggöra finansiering till finländska sociala företag och mikroföretag på förmånliga lånevillkor.

Område: Sysselsättning, tillväxt och investeringar

Tillväxten i euroområdet beräknas sjunka från 2,4 % år 2017, vilket var den högsta noteringen på tio år, till 2,1 % 2018 och därefter 1,9 % 2019 och 1,7 % 2020. För EU-27 förväntas samma mönster, med en tillväxtprognos på 2,2 % för 2018, 2,0 % för 2019 och 1,9 % för 2020. Finland nådde 2017 en tillväxt på 2,8 %, vilket var något högre än EU-genomsnittet, och prognosen för 2018 är 2,9 %. År 2019 beräknas tillväxten mattas av till 2,2 % och år 2020 till 1,9 %.

Område: Ekonomi, finanser och skatter

Nu har du möjlighet att rösta på den nya innovation som är din favorit och som du tycker att ska få EU-kommissionens Innovation Radar-pris.

Finland placerar sig på tredje plats i det nya indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle, där EU-länderna jämförs med övriga viktiga ekonomier.

Bilar och andra fordon utrustas i allt högre grad med sensorer, förarstödsystem och internetanslutning som gör det möjligt för dem att bli uppkopplade, smarta och självkörande.

Område: Transporter och resor

Lärare, får din skola ut det mesta av digital teknik för undervisning och lärande?

EU-kommissionen har förbundit sig att skydda människor och miljö från farliga kemikalier. I detta meddelande presenteras åtgärder som ska säkerställa att EU även i fortsättningen tillämpar den modernaste strategin i världen för att uppnå detta.

Område: Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Pages