Representationen i Finland

Nyheter

Pages

EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor, särskilt för atypiska anställningsformer som exempelvis nollavtal.

Förfalskade läkemedel är produkter som liknar äkta, godkända läkemedel. Förfalskade läkemedel kan innehålla beståndsdelar, inklusive verksamma beståndsdelar, av dålig kvalitet eller i fel dos (för hög eller för låg).

Område: Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Timo Pesonen, nuvarande generaldirektör för EU-kommissionen generaldirektorat för kommunikation, har utnämnts till ledningen för generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag från och med den 1 mars 2019.

EU-kommissionen har beslutat att registrera medborgarinitiativet ”Smartare lagstiftning för e-cigaretter”, där man kräver ändringar i EU-lagstiftningen om e-cigaretter.

Område: Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

ˮ2019 blir ett verkligt EU-superår för Finland. Vi kommer att ha två val som påverkar Finlands EU-politik i framtiden: först riksdagsvalet i april och därefter valet till Europaparlamentet i maj.

Område: EU-prioriteringar

Den europeiska ekonomin förväntas växa för sjunde året i rad 2019, och tillväxt förutses i varje medlemsland. Den övergripande tillväxttakten förväntas dock mattas av jämfört med de senaste årens höga siffror och utsikterna är förenade med stor osäkerhet. Tillväxten mattas av och inflationen ökar också i Finland.

Område: Ekonomi, finanser och skatter

EU-kommissionen lade fram sin första EU-omfattande plaststrategi för ett år sedan.

Område: Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

/finland/file/juvenesjpg_sv

EU:n käännöskilpailu nuorille
©Euroopan komissio

Katalin Bárány från Åbo är en av 28 ungdomar som har utsetts till vinnare i 2018 års översättningstävling Juvenes Translatores. De unga vinnarna får åka till Bryssel för att få sina utmärkelser och träffa EU-kommissionens översättare.

Område: Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Hur ska det gå för studentutbytesprogrammet Erasmus, samordningen av de sociala trygghetssystemen och EU-finansierade brittiska projekt om Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal?

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter, EU i korthet, Ekonomi, finanser och skatter, Sysselsättning och sociala rättigheter

EU-kommissionen har idag presenterat ett antal policyalternativ för att uppnå hållbar utveckling fram till 2030. Kommissionen presenterar tre framtidsscenarier som har till syfte att väcka debatt om hur dessa mål bäst kan uppnås i EU.

Pages