Representationen i Finland

Nyheter

Pages

Handels- och investeringsavtalen som ska underlätta handeln mellan EU och Singapore har godkänts av Europaparlamentet

Område: EU:s förbindelser med omvärlden
19/02/2019

Sedan förra hösten leds teamet för medborgarinformation vid Europeiska kommissionens representation i Finland av Mauno Hänninen, som funnits med i bilden redan länge i EU-sammanhang.

EU-kommissionen har inlett en informationskampanj som syftar till att öka företagens beredskap på tull- och skatteområdet inför ett eventuellt avtalslöst brexit. Kampanjmaterialet finns också på svenska.

EU-kommissionen meddelade idag att den kommer att investera 116,1 miljoner euro i tolv omfattande miljö- och klimatprojekt i tio EU-länder inom ramen för Life-programmet. CANEMURE-projektet i Finland har beviljats 15,2 miljoner euro för minskning av koldioxidutsläppen.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Utrikesministeriets Europainformation och Tussitaikurit har tillsammans producerat en video som lyfter fram några konkreta exempel på nyttan av EU-samarbete i vardagen.

Ansökningstiden för att delta i tävlingen som anordnas av Europaparlamentet och stiftelsen för Aachens internationella Karlspris löper ut den 18 februari.

I början av februari trädde handelsavtalet mellan EU och Japan i kraft.

Område: EU:s förbindelser med omvärlden

"Elinkeinot murroksessa" (ELMO) som finansieras av EU-kommissionen är ett pilotprojekt som Norra Savolax landskapsförbund genomför för att ta fram nya landskapsövergripande sätt att ta vara på tillväxtpotentialen för företagsverksamhet i området.

Område: Regioner och lokal utveckling

En ny webbplats på de 24 officiella EU-språken, www.eurovaalit.eu, berättar allt om EU-valet: vad det gäller och hur du gör för att rösta, oavsett om du är finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land men bosatt i Finland – eller om du befinner dig utomlands när valet äger rum.

14/02/2019

Riksdagsval, EU-val, Finlands ordförandeskap ... EU-superåret 2019 har dragit igång.

Pages