Representationen i Finland

Nyheter

Pages

Europeiska kommissionen har offentliggjort sin årliga utvärdering av medlemsländernas framsteg mot de ekonomiska och socialpolitiska målen. För Finlands del granskar kommissionen bl.a. arbetsmarknadsläget, framstegten med landskaps- och vårdreformen och ekonomins tillväxtpotential.

Område: Ekonomi, finanser och skatter, Ekonomiska och monetära unionen

Enligt en aktuell eurobarometerundersökning är friheten att resa, studera och arbeta samt fred, mänskliga rättigheter och respekten för lagar det viktigaste med EU för finländarna. Migrationen och klimatförändringen ses som de största problemen.

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Transporter och resor, Migration, Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Sysselsättning och sociala rättigheter
21/02/2019

Satellitnavigeringssystemet Galileo, som samordnas av Europeiska unionen och Europeiska rymdorganisationen ESA, erbjuder EU-länderna en tjänst för positionsbestämning som är oberoende i förhållande till andra länder och system, t.ex. GPS-systemet som upprätthålls av USA:s flygvapen.

/finland/file/euroopantulevaisuuswebfipienijpg_sv

Euroopan tulevaisuus - Osallistu keskusteluun
©Euroopan komissio

Vill du säga din åsikt om EU:s och det europeiska samarbetets framtid?

Område: Energi och naturresurser, Energiunionen och klimatåtgärder, Jordbruk, fiske och livsmedel, Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Vloggaren Iinaps diskuterar EU-frågor med Iiris Asunmaa, ordförande för Eurooppanuoret, i sin video.

Justitieministeriets webbplats www.demokrati.fi har förnyats.

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter

EU-länderna och Europaparlamentet har nått politisk enighet om EU-kommissionens förslag,  som skärper EU-reglerna om sprängämneskursorer.

Område: EU i världen, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

Tack vare de nya EU-regler som trädde i kraft förra veckan klarar sig de som bor och/eller jobbar i ett annat EU-land med billigare och mindre byråkrati i sina kontakter med myndigheterna.

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter

Handels- och investeringsavtalen som ska underlätta handeln mellan EU och Singapore har godkänts av Europaparlamentet

Område: EU:s förbindelser med omvärlden
19/02/2019

Sedan förra hösten leds teamet för medborgarinformation vid Europeiska kommissionens representation i Finland av Mauno Hänninen, som funnits med i bilden redan länge i EU-sammanhang.

Pages