Edustusto Suomessa

Komissio ehdottaa määräenemmistöpäätösten lisäämistä EU:n veropolitiikassa

/finland/file/veromoscovicipienijpg_fivero_moscovici_pieni.jpg

Komissaari Pierre Moscovici
Copyright Euroopan komissio

Komissio on esitellyt suunnitelman, jolla EU:n veropolitiikassa voitaisiin lisätä määräenemmistöpäätöksiä yksimielisyysvaatimuksen sijaan.  Nykytilanteessa yksimielisyys jää monissa tärkeissä verouudistuksissa saavuttamatta tai yksimielisyysvaatimus johtaa lopputuloksen vesittymiseen. Uudistus voimistaisi myös demokratiaa Euroopan parlamentin saadessa veropolitiikassa vahvemman roolin.

15/01/2019

Komissio on tänään esitellyt tiedonannossaan suunnitelman, jolla EU:n veropolitiikassa voitaisiin neljässä vaiheessa lisätä määräenemmistöpäätöksiä yksimielisyysvaatimuksen sijaan.

Nykytilanteessa  yksimielisyys jää monissa tärkeissä verotusuudistuksissa saavuttamatta tai yksimielisyysvaatimus johtaa parin maan – usein asiaan liittymättömänkin – vastustuksen vuoksi lopputuloksen vesittymiseen.

Muutos vahvistaisi myös EU:n veropolitiikan demokraattista oikeutusta, legitimiteettiä, sekä jäljitettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta, sillä sen myötä myös Euroopan parlamentti saisi lainsäätäjän roolin.  

Ensimmäisessä vaiheessa EU-maiden olisi sovittava siirtymisestä määräenemmistöpäätöksiin niissä  verotukseen liittyvissä uudistuksissa, joilla parannetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa veropetosten ja verovilpin torjunnassa. Tässä vaiheessa enemmistöpäätökset tuotaisiin myös EU:n yrityksiä koskeviiin hallinnollisiin sääntöihin, joista esimerkkinä ovat yhdenmukaistetut raportointivelvoitteet. Näitä uudistuksia ei yksikään EU-maa yleensä sinällään vastusta, mutta yksittäiset maat saattavat heitellä kapuloita rattaisiin itse asiaan liittymättömien syiden vuoksi.

Toisessa vaiheessa määräenemmistöpäätökset otettaisiin käyttöön asioissa, joissa verotuksella tuetaan muita poliittisia tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, ympäristönsuojelua tai kansanterveyden kohentamista.

Kolmannessa vaiheessa määräenemmistöpäätöksiin siirtymisellä taattaisiin se, että esimerkiksi arvonlisäveroa tai valmisteveroja koskevien, jo valmiiksi yhdenmukaistettujen EU:n sääntöjen uudistaminen ei pysähdy yhden tai kahden EU-maan vastustukseen. EU:n päätöksenteon nopeuttamisella näillä aloilla annettaisiin EU-maille mahdollisuus pysyä mukana teknisessä kehityksessä ja markkinoiden muutoksissa, mistä olisi etua niin EU-maille kuin niiden yrityksillekin.

Neljännessä vaiheessa määräenemmistöpäätöksiin siirryttäisiin merkittävissä verohankkeissa, joiden toteutuminen on välttämätöntä oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen verotuksen takaamiseksi EU:ssa. Esimerkkejä ovat yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) sekä uusi digitaalitalouden verotusjärjestelmä. Etenkin CCCTB:n eteneminen on kärsinyt yksimielisyyden vaatimuksesta, ja sitä koskevat neuvottelut ovat jumiutuneet, koska muutamat EU-maat eivät ole sitoutuneet neuvotteluihin riittävästi. CCCTB on tehokas veron kiertämistä estävä verotusmalli, joka tekee yritystoiminnasta helpompaa ja halvempaa EU:n sisämarkkinoilla.

Komissio kehottaa nyt EU:n jäsenmaita, Euroopan parlamenttia ja sidosryhmiä osallistumaan rakentavasti keskusteluun määräenemmistöpäätöksistä EU:n veropolitiikassa sekä päättämään, miten määräenemmistöpäätöksiin olisi käytännössä mahdollista siirtyä nopealla aikataululla.

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_fi.htm        

  

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio