Edustusto Suomessa

Komissio ehdottaa kellonajan siirrosta luopumista

/finland/file/summertimejpg_fisummertime.jpg

Kesä- ja talviaika
© Euroopan komissio

Komissio ehdottaa, että kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luovuttaisiin EU:ssa koordinoidulla tavalla vuonna 2019. Toisin sanoen kellonaikaa ei enää siirrettäisi tunnilla eteenpäin maaliskuussa eikä tunnilla taaksepäin lokakuussa.

12/09/2018

Useimmissa EU-maissa kellonajan siirto on ollut käytössä jo pitkään, jopa maailmansodista tai 1970-luvun öljykriisistä lähtien.

Alun perin EU-maat ottivat kellonajan siirron käyttöön energian säästämiseksi ja ollakseen samassa ajassa naapurimaidensa kanssa.

Päivä, jona kellonaikaa siirrettiin, vaihteli kuitenkin maittain. Tästä aiheutui ongelmia erityisesti liikenne- ja energia-alalla, koska kellonajan siirtoa ei koordinoitu (eri päivämäärät) vuoden aikana. Siirtopäivän yhtenäistämispyrkimykset johtivat lopulta  direktiiviin 2000/84/EY. Kyseinen direktiivi on edelleen voimassa.

Komissio on nyt arvioinut kellonajan siirron tarkoituksenmukaisuuden uudelleen.

Komission arvioinnissa otettiin huomioon useita tekijöitä, kuten Euroopan parlamentin äänestys aiheesta helmikuussa 2018, joidenkin EU-maiden asiaa koskevat pyynnöt, analyysi saatavilla olevasta näytöstä sekä komission 4. heinäkuuta–16. elokuuta 2018 järjestämä mielipidekartoitus.

Mielipidekartoitukseen saatiin 4,6 miljoonaa vastausta kaikista 28 EU-maasta. Suomalaisia asia kiinnosti erityisen paljon: Suomesta kannanottoja saatiin EU-maiden vertailussa väestömäärään suhteutettuna neljänneksi eniten. Suhteellisesti enemmän vastauksia tuli vain Saksasta, Itävallasta ja Luxemburgista.

Lopullisten tulosten mukaan 84 % vastaajista haluaa luopua kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta.

Tehtyjen selvitysten perusteella komissio ehdottaa, että kellonajan siirrosta luovuttaisiin EU:ssa koordinoidulla tavalla vuonna 2019.

Toisin sanoen kellonaikaa ei enää siirrettäisi tunnilla eteenpäin maaliskuussa eikä tunnilla taaksepäin lokakuussa.

Käytännön ongelmien välttämiseksi EU-maiden on päätettävä, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Niiden on ilmoitettava päätöksestään Euroopan komissiolle.

Tämän jälkeen ne eivät voi enää soveltaa omia järjestelmiään kellonajan siirtämiseksi kahdesti vuodessa.

Ehdotus ei koske aikavyöhykkeitä. EU-maat voivat edelleenkin valita itse, mihin aikavyöhykkeeseen ne haluavat kuulua. Komissio ei siis ehdota pysyvää joko kesä- tai talviaikaa kaikkialle Euroopan unioniin, vaan tämän valinnan tekevät EU-maat itse.

Jotta siirtyminen uuteen järjestelmään olisi saumatonta, komissio ehdottaa, että kukin EU-maa ilmoittaa viimeistään huhtikuussa 2019, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa.

Viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuu sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019.

Sen jälkeen EU-maat, jotka haluavat siirtyä pysyvästi talviaikaan, voisivat vielä kerran siirtää kellonaikaa sunnuntaina 27. lokakuuta 2019.

Tämän päivämäärän jälkeen vuodenajoittaiset kellonajan siirrot eivät enää olisi mahdollisia.

Tämä aikataulu edellyttää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksen viimeistään maaliskuussa 2019.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_fi.htm  

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio