Representationen i Finland

Europa-publikationer

Europeiska kommissionen bedriver verksamhet inom många olika områden och försöker hitta gemensamma lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Information om kommissionens verksamhet och om EU som helhet kan du till exempel få i publikationerna från kommissionens representation i Finland.

Nedan finns redan publicerade Tema-publikationer och Ajassa-nyhetsbrev.


Tema-publikationer (på finska)

Afrika 2/2018

Kulturarv 1/2018

/finland/file/energiaunionijpg_sv

Energiaunioni

Energikaravanen 5/2017

/finland/file/europateema20174tutkimusrahoitus-kansipienijpg_sveuropa_teema_2017_4_tutkimusrahoitus-kansi_pieni.jpg

EU:n tutkimusrahoitus

EU:s forskningsfinansiering 4/2017

/finland/file/europateema32017egr-kansipienijpg_sv

Euroopan globalisaatiorahasto EGR

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 3/2017

/finland/file/europateema20172finalpienijpg_sv

Pk-yritykset ja ESIR

SM-företag och Efsi 2/2017

/finland/file/europateema12017kansipienijpg_sv

Europa teemajulkaisu 1/2017

Arktis och Europeiska unionen 1/2017

/finland/file/europateema42016finalpienijpg_sv

Terveysteknologia_teema_4_2016

Hälsoteknologi 4/2016

/finland/file/europateema32016kansipienijpg_sv

Europa Teema 3/2016

Gränsövervakning 3/2016

/finland/file/europateema22016kansipienijpg_sv

Kiertotalous
 Cirkulär ekonomi 2/2016

/finland/file/digitaalisetsisamarkkinatjpg-0_sv

Digitaaliset sisämarkkinat

Den digitala inre marknaden 1/2016

/finland/file/investointipakettijpg_sv

Investointipaketti

Investeringspaketet 5/2015

/finland/file/energiaunionijpg_sv

Energiaunioni
 

Energiunionen 4/2015

/finland/file/europateema20153pienijpg_sv

Suomi 20-vuotta EU-jäsenenä

Finlands 20-åriga medlemskap i EU 3/2015

/finland/file/europateema20152jpg-0_sv

Energia, investoinnit ja digitaalisuus

Energi, investeringar och digitalisering 2/2015

/finland/file/europateema20151pienijpg_sv

Talouden EU-ohjausjakso

Europeiska planeringsterminen 1/2015

Tidningen Europa (på finska)

Tidningen Europa 2018

/finland/file/europa2017kansipienijpg_sv

Europa-lehti 2017

Tidningen Europa 2017

/finland/file/europa-lehti2016pienijpg_sv

Europa-lehti 2016

Tidningen Europa 2016

/finland/file/europa-lehti2015jpg_sv

Europa-lehti 2015

Tidningen Europa 2015 


Ajassa-nyhetsbrev (på finska)

2018

Ajassa 7-8/2018

Ajassa 6/2018

Ajassa 5/2018

Ajassa 4/2018

Ajassa 3/2018

Ajassa 2/2018

Ajassa 1/2018

2017

Ajassa 12/2017

Ajassa 11/2017

Ajassa 10/2017

Ajassa 9/2017

Ajassa 7-8/2017

Ajassa 6/2017

Ajassa 5/2017

Ajassa 4/2017

Ajassa 3/2017

Ajassa 2/2017

Ajassa 1/2017

2016

Ajassa 12/2016

Ajassa 11/2016

Ajassa 10/2016

Ajassa 9/2016

Ajassa 7-8/2016

Ajassa 6/2016

Ajassa 5/2016

Ajassa 4/2016

Ajassa 3/2016

Ajassa 2/2016

Ajassa 1/2016