Edustusto Suomessa

EU-myyttejä

EU:sta ja EU:n direktiiveistä liikkuu monenlaisia hauskoja huhuja. Jotkin niistä pitävät paikkansa, mutta useimmiten totuus on paljon huhuja harmaampi.

Riippumaton faktantarkistuspalvelu Faktabaari keräsi vuoden 2014 eurovaalien alla EU-faktaa ja lyttäsi EU-myyttejä aina budjetista saunankiukaisiin.

Edustuston Euronautti-blogissa on myös puututtu myytteihin, esimerkiksi kalajuttuihin ja patakintaisiin. Patalapuista voit lukea lisää täältä.

Komission Britannian-edustuston verkkosivuilla on pitkä luettelo paljon mielikuvituksellisemmista EU-legendoista, joihin sikäläinen edustusto on laatinut vastaukset.

Schuman-seuran EU ja käyrät kurkut – tosiasioita urbaanilegendojen sijaan -kirjasessa esitetään kevyellä otteella ja piirroksin höystettynä kaikenikäisille kansalaisille Euroopan unionin vaikutuksia heidän arkipäiväiseen elämäänsä ja laajemminkin. Kirjasen piirrokset ovat Mika Rantasen kynästä, ja sen toimituskuntaan kuuluu muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Allan Rosas. Kirjanen julkaistiin Eurooppa-päivänä 2015.

Keräämme tälle sivulle omia vastauksiamme EU-myytteihin.

Kieltääkö EU vauvojen peitot?

Loppuvuodesta 2015 puhuttiin vauvojen peittokiellosta. Keskustelun taustalla on huoli lasten turvallisuudesta ja laajempi pyrkimys saattaa erilaiset lastentuotteiden turvallisuusstandardit ajan tasalle. Standardit ovat vapaaehtoisia, mutta jos niihin on viitattu EU:n virallisessa lehdessä (EUVL), on valmistajien helpointa osoittaa tuotteen yhteensopivuus tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) kanssa. Jäsenvaltioiden viranomaiset panevat täytäntöön yleiset turvallisuusvaatimukset kansallisella tasolla. Vaatimukset voivat sisältää myös elementtejä, joiden perusteella valmistajan tulee todistaa tuotteen turvallisuus.

Vuonna 2008 komissiolle esiteltiin tutkimus, jossa lasten peittojen todettiin olevan yhteydessä tukehtumisriskiin ja lämpöhalvaukseen ja joissain tapauksissa myös kätkytkuolemaan. Tutkimus osoitti, että peittoa tulisi käyttää vasta yli 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla, jotka pystyvät nostamaan ja kääntämään päätään. Tutkimuksessa todettiin myös, että unipussi voi suojata kätkytkuolemalta, koska se vähentää mahdollisuutta kääntyä päinmakuulle ja estää vuodevaatteita päätymästä nukkuvan lapsen kasvojen ja pään päälle. Vuonna 2009 jäsenvaltiot näyttivät yleisessä tuoteturvallisuutta käsittelevässä komiteassa vihreää valoa turvallisuusstandardeille. Komissio pyysi jäsenvaltioiden suostumuksella Euroopan standardisointikomiteaa CEN:iä kehittämään standardin, jolla vastataan havaittuihin riskeihin.

Vuonna 2010 julkaistiin komission päätös turvallisuusvaatimuksista, jotka lasten nukkumaympäristössä käytettävien tuotteiden eurooppalaisten standardien on täytettävä. Päätös ei muodosta pakollisia sääntöjä tai kieltoja vaan se ohjaa standardointia. CEN kehittää standardia parhaillaan. Kun tuote on yhteensopiva standardin, johon on EUVL:ssä viitattu, kanssa, sen voidaan katsoa olevan turvallinen. Standardiin voidaan viitata EUVL:ssä vain, jos se on linjassa komission päätöksen turvallisuusvaatimusten kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suositus käyttää tuotetta vasta yli 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla on mainittava lasten peittoja käsittelevässä standardissa, jonka täytyy täyttää EUVL:ssä julkaisun ehdot.

On vanhempien tai lasten hoitajien tehtävä päättää, miten he parhaiten takaavat lastensa turvallisuuden. Komissio pyrkii varmistamaan, ettei näitä tuotteita käyttävien vanhempien tarvitse olla huolissaan lastensa turvallisuudesta. Meidän on oltava valppaina näiden kaikista herkimpien kuluttajien puolesta. Ohjeiden on oltava hyvin selkeät, ja tuotteiden on oltava niin turvallisia kuin mahdollista ja läpäistävä kaikki tarvittavat turvallisuustestit.

EU:n tekijänoikeusuudistus suojaa sisällöntuottajia YouTubessa

Tekijänoikeusuudistus ei kiellä meemejä