Edustusto Suomessa

Suomeen yli 15 miljoonaa euroa EU-tukea hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

/finland/file/lifecopyrightromolotavanipienijpg_filife_copyright_romolo_tavani_pieni.jpg

Ympäristöalan LIFE-hankkeet
Copyright Romolo Tavani

Euroopan komissio ilmoitti tänään investoivansa Life-ohjelmasta 116,1 miljoonaa euroa 12 laajamittaiselle ympäristö- ja ilmastohankkeelle kymmenessä EU-maassa. Suomessa toteutettavalle CANEMURE-hankkeelle myönnettiin 15,2 miljoonaa euroa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

15/02/2019

Euroopan komissio ilmoitti tänään investoivansa 116,1 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelmasta rahoitettaviin viimeisimpiin integroituihin hankkeisiin.

Rahoituksella tuetaan hankkeita Suomessa sekä Bulgariassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Sloveniassa, Tšekissä, Unkarissa ja Virossa.

Suomen CANEMURE-hankkeelle, jossa autetaan kaupunkeja ja kuntia kehittymään hiilineutraaleiksi, myönnettiin 15,2 miljoonan euron EU-tuki.

CANEMURE-hanke auttaa merkittävästi toteuttamaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennysstrategiaa ja parantamaan energiatehokkuutta. Näin se tukee myös EU:n ilmastositoumusten saavuttamista.

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa kuuden vuoden ajan, vuosina 2018–2024.

Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

Hankkeessa on mukana maakuntia  ja kaupunkeja eri puolilta Suomea.

Hankkeen oman budjetin lisäksi se saa yhteensä 92,2 miljoonaa euroa rahoitusta EU:lta ja kansallisista lähteistä.

Hankkeessa viedään käytäntöön Suomen ilmastopolitiikkaa ja erityisesti  energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia.

Euroopan unionissa sovittu Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoite päästökaupan ulkopuolelle jäävälle taakanjakosektorille on 39 % vuoteen 2030 verrattuna vuoden 2005 tasoon.

CANEMURE-hankkeella odotetaan saavutettavan suoraan 60 prosenttia vaadituista päästövähennyksistä ja sen uskotaan lisäävän julkisia investointeja vähähiilisiin teknisiin ratkaisuihin 15 prosentilla.

Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Lisäksi hanke tukee prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle.

Hankkeessa vähennetään myös maa- ja metsätalouden päästöjä turvemailla.

Hankkeen edelläkävijätoteutuksista haetaan myös esimerkkejä hyödynnettäväksi muualla EU:ssa.

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusohjelma.

Vuodesta 1992 alkaen siitä on rahoitettu yli 4 600:aa hanketta eri puolilla EU:ta ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Käynnissä on jatkuvasti noin 1 100 hanketta.

Ohjelman budjetti vuosiksi 2014–2020 on 3,4 miljardia euroa käypinä hintoina.

Life-ohjelman integroidut hankkeet otettiin käyttöön vuonna 2014. Niiden tarkoituksena on auttaa EU-maita EU:n keskeisen ympäristö-, luonto- ja ilmastolainsäädännön noudattamisessa.

Komissio ehdottaa, että seuraavassa EU:n pitkän aikavälin talousarviossa vuosiksi 2021–2027 Life-ohjelman rahoitusta lisätään lähes 60 prosenttia.

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1128_fi.htm            

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio