Representationen i Finland

Vad används våra EU-pengar till?

/finland/file/gert-jan-koopmanjpg_svgert-jan-koopman.jpg

Euroopan komission budjettipääosaston pääjohtaja Gert Jan Koopman
Copyright Euroopan unioni

Under den kommande hösten och Finland EU-ordförandeskap kommer det att bli häftiga diskussioner om EU:s kommande sjuåriga långtidsbudget, dvs. den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

27/06/2019

Under vilka förhållanden kommer förhandlingarna att föras och vad måste pengarna räcka till? ”Finland har på ett bra sätt sammanfattat att finansieringen måste vara tillräcklig både för gamla prioriteringar och nya utmaningar, t.ex. klimatförändringen och migrationen. Men vad är tillräckligt? Det är en förhandlingsfråga. Medborgarna förstår inte om vi inte tar itu med problemen,” säger Gert Jan Koopman, generaldirektör för kommissionen generaldirektorat för budget, i Turun Sanomat.

Läs mer: https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4620748/Mita+EUrahoillamme+kaytannossa+tehdaan+Kansalaiset+eivat+ymmarra+jos+emme+hoida+ongelmia